Gemeentelijke woonlasten ook in 2021 in vergelijking laag

Gemeentelijke woonlasten ook in 2021 in vergelijking laag

De afgelopen weken hebben alle inwoners van onze gemeente de aanslag van de gemeentelijke belastingen vanuit de BsGW ontvangen. Anders dan wat Dagblad de Limburger in een artikel van 28 januari 2021 schrijft, waar genoemd wordt dat Roermond koploper is bij gemeentelijke lasten in Limburg, is dit onjuist. Dit artikel is daarom ook rechtgezet.

Demokraten Swalmen zet zich al jaren actief in om voldoende belasting te heffen om de ambitieuze plannen van de gemeente Roermond door te voeren, door juist de bezoeker mee te laten betalen en voor onze bewoners de lasten laag te laten houden. Roermond blijft in 2021 de lasten lager houden dan het landelijk gemiddelde en dat van onze omringende gemeenten. Ook de jaarlijkse stijging is lager dan gemiddeld, bekijk hiervoor de tabel hieronder.

Voor ons blijft het daar niet bij en zal ook voor de komende jaren actief sturen om de begroting sluitend te maken zonder dat de inwoner onnodig extra belast wordt.

Tabel: Lastenoverzicht Roermond, landelijk gemiddelde en gemiddelde omliggende gemeenten

Roermond Landelijk gemiddelde gemiddelde omliggende gemeenten
OZB Woning* 0,126% 0,11% 0,1265%
Afval** € 250,28 € 283,00 € 238,78
Riool** € 191,32 € 199,00 € 226,83
Totale Lastenstijging** 5,00% 6,20% 5,%

*Bron: vastelastenbond.nl
**Bron: eigenhuis.nl

Zie ook voor meer informatie en vergelijking: Vergelijking woonlasten 2020 Roermond en Inzicht woonlasten 2021 Roermond.