Beschouwing kadernota 2025

Beschouwing kadernota 2025

De kadernota 2025 werd tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 juli jl. door de gemeenteraad behandeld. Deze nota geeft de financiële kaders voor de op te stellen begroting 2025 welke op donderdag 7 november a.s. behandeld gaat worden.

Kansen & uitdagingen

Financieel staat de gemeente Roermond er goed voor, zowel structureel als incidenteel, zijn er voldoende financiële middelen om een gedegen (meerjaren)begroting te kunnen presenteren. De grootste uitdaging zal dan ook worden of we voldoende uitvoeringskracht kunnen ontwikkelen op ambtelijk niveau, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Mede hierdoor is de kadernota ook wel ‘beleidsarm’, wij vinden het dan ook goed dat het college de realismefactor letterlijk en figuurlijk toe heeft gepast in de kadernota.

Ook voor wat betreft de projectopdracht lokale heffingen (afval & rioolheffing) vinden wij het uitstekend dat er, in goede balans, gekeken is naar het principe de ‘gebruiker/verbruiker’ betaald. Waar er sprake is van gebruik willen wij inwoners niet te zeer in hun portemonnee raken, waar er sprake is van verbruik wellicht ook iets meer bewust maken.

Specifieke onderwerpen

Verder hebben wij ingezoomd op een aantal onderwerpen welke richting de begroting 2025 onze inwoners (direct dan wel indirect) gaan raken, bijvoorbeeld de status van de mogelijke multifunctionele accommodatie oppe Boukoul (samenvoeging basisonderwijs & gemeenschapshuis), de financiële problemen bij een aantal grote zorginstellingen, de voortgang van het Wijk- en kernenbeleid, ‘citymarketing’ voor onze wijken en kernen, de relatie met onze inwoners in het kader van digitalisering, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), een toekomst bestendige ambtelijke organisatie en het Milieupark 2.0.

Bekijk hieronder de woordvoering van Jos Tobben namens Demokraten Swalmen tijdens de 1ste termijn van de behandeling van de kadernota.