Standpunten

Leefbaarheid

We willen leefbare kernen met een hoog voorzieningenniveau en een levendig, lokaal klimaat waarin alle verenigingen toekomstbestendig kunnen zijn.

Integriteit

Wij gaan integer te werk met respect voor elkaar, zowel binnen onze eigen partij als voor onze collega-raadsleden.

Duurzaamheid

Wij willen dat er meer (betaalbare) woningen voor starters worden gerealiseerd in de kernen van de gemeente.

Laatste nieuws

Rubrieken

De fractie aan het woord

Video