Gemeente Roermond koopt Sportcentrum Swalmen

Gemeente Roermond koopt Sportcentrum Swalmen

De gemeente Roermond gaat het Sportcentrum Swalmen aankopen, hiervoor heeft de gemeenteraad unaniem op donderdag 6 juni jl. de financiële middelen ter beschikking gesteld aan het college van burgmeester en wethouders.

Demokraten Swalmen is uiterst tevreden met het behoud van het Sportcentrum Swalmen voor de kern Swalmen en de 1000 sporters die voor de sluiting in mei 2023 gebruik maakte van deze accommodatie. Wij zijn zeer tevreden dat onze inspanningen en die van de Swalmer- gemeenschap en verenigingen tot dit resultaat hebben geleid. Wij kijken uit naar een snelle (her)opening!

Actie Demokraten Swalmen tijdens carnavalsoptocht 2023 – Sjporte in Remunj? Doodzunj!

 

Lees hieronder integraal de woordvoering van onze fractievoorzitter Jos Tobben terug.

”Het mag vanzelfsprekend zijn dat Demokraten Swalmen zeer blij is met het voorgenomen besluit om het Sportcentrum Swalmen aan te kopen. Hiervoor stemmen wij dan uiteraard ook in om de benodigde financiering hiervoor beschikbaar te stellen.

Mede op initiatief van Demokraten Swalmen is het onderwerp op de raadsagenda gekomen en hebben we op 9 februari 2023 moties van Demokraten Swalmen en van de PvdA samengevoegd tot een motie 23M03 welke raad breed is ingediend en aangenomen.

Toen het Sportcentrum Swalmen sloot stonden 1000 sporters buiten spel en wij hopen dat deze met de spoedige heropening weer de weg naar Sportcentrum Swalmen weten te vinden. Het zou ook erg wenselijk zijn als sporters die voorstander is geweest voor de heropening nu ook zijn of haar bijdrage kunnen leveren waardoor men laat zien dat men niet alleen kritisch is maar ook, waar het nodig is, meewerken in de exploitatie.

We begrijpen dat de aankoop een tijdelijke maatregel betreft. Eens temeer omdat we op weg kunnen naar de stip op de horizon. Een stip op de horizon met als doel voor Swalmen e.o. een eventuele nieuwe sportaccommodatie te realiseren voor binnen- en buitensport als onderdeel van het toekomstige (sport-)accommodatiebeleid. Wij kijken dus ook met grote belangstelling uit naar het nieuwe gemeentelijk (sport-)accommodatiebeleid.

Zoals zo vaak bij dit soort onderwerpen is de raad bij aanvang uiteindelijk eensgezind en wordt het bij een positieve uitkomst een wedstrijdje ver plassen. Zo ook nu bij het Sportcentrum Swalmen. Vele claimen de overwinning en er wordt zelfs gedacht dat het college heilig verklaard moet worden. Maar het zijn alle fracties in deze raad geweest die het college opgeroepen hebben om “de gesprekken met de eigenaar van het Sportcentrum daadkrachtig voort te zetten met als uitgangspunt het sporten en bewegen in Swalmen duurzaam te verankeren”.

Zoals het hoort is het college verantwoordelijk voor de uitvoering van de motie en dat is net zo vanzelfsprekend dan een doelman die een redding maakt en een doelpunt voorkomt.

Dan de uitingen op social media. Zonder te veel op detail in te gaan hebben wij wel een vraag aan de wethouder sport Van Ballegooij. Op een van de social media berichten antwoord u op een reactie van wethouder Franssen dat u kunt onderschrijven dat er jarenlange verwaarlozing is op dit dossier. Kunt u duiden wat de vorige wethouder anders had moeten doen?  Met name omdat we in de stukken lezen dat de eigenaar van het private deel in november 2022 de gemeente laat weten dat hij “door het sluiten van de naastgelegen school en de sluiting van het Sportcentrum ten tijde van de coronapandemie, zich gedwongen zag om na te denken over de vraag of en hoe een rendabele exploitatie van het private deel voor de toekomst mogelijk zou zijn. Ook het feit dat de eigenaar langer in het buitenland woont en er geen binding meer is met het sportcentrum, bracht hem ertoe na te denken over de vraag of hij de exploitatie wenste voort te zetten”. Wij vernemen graag de reactie van dhr. Van Ballegooij waaruit blijkt dat er naar zijn eigen zeggen sprake is van jarenlange verwaarlozing op dit dossier?

Wij horen graag de beantwoording van de wethouder en vieren samen met alle partijen in deze raad en uiteraard die 1000 sporters per week dat de raad brede motie tot het gewenste resultaat heeft geleid.”

n.b. op de gestelde vragen aan wethouder Van Ballegooij over zijn uitingen op social media kon hij geen passend en concreet antwoord verstrekken.