Veur zin Zjwame

Veur höbbe gezoch nao ein leuke en sjoon meneer om de Zjwamer luuj te laote zeen det veur met ós allemaol greuts zin op ós dörp. En det is zeker gelök! Nao ein paar waeke anoniem aksie te höbbe geveurd make veur ós, es Demokrate Zjwame, bekènd es de bedinkers van ut Kómmitee ‘Ich bön Zjwame’.

Dit höbbe veur natuurlik neet allein gedaon. Väöl dank geit oet nao ós fantastise ambassadeurs: Xu, Steffie, Ricks, Eef en Thijs & Wilma. Sjtök veur sjtök Zjwamer miense die, net wie ós, hert höbbe veur ós Zjwame.

Doezjende likes en reaksies op Facebook, de sjpikkelasie op sjtraot en in de kefee, en de vraoge die gerich waerde op ós ambassadeurs bevestige veur os ‘t beeld det der ein ‘Zjwamer identiteit’ besjteit: Zjwamer luuj zin greuts op ‘t heeje en verleeje van ós dörp en det bringk ós same. Maar es veur dees identiteit wille behaje mótte veur same eine voes make en veurkómme det Zjwame ein wiek waert van Remunj.

Zjwame ein wiek van Remunj? Doodzunj!

Allein ein kollektief es Demokrate Zjwame, mit depe wortels in de Zjwamer gemeinsjap, ként de belange van Zjwamer luuj behertige en ként häör sjtum door laote klinke in de Remunjse gemeinteraod. Maar dees sjtum kenne veur allein laote heure es veur de volle sjteun kriege van de Zjwamer, Boukoulse en Asseltse gemeinsjap. Allein zo kèn Zjwame det sjoon dörp blieve wo veur allemaol zo greuts op zin.

Sjtum daorom op 21 meert lokaal loyaal en sjtum op Demokrate Zjwame!

Veur zin Zjwame! Geur ouch?

 

VERTALING

Wij hebben gezocht naar een ludieke en sympathieke manier om de Swalmer bevolking te laten zien dat wij met z’n allen trots zijn op ons dorp. En of dat gelukt is! Na een paar weken anoniem campagne te hebben gevoerd, maken wij vandaag bekend dat wij, Demokraten Swalmen, de initiatiefnemers waren van het comité ‘Ich bön Zjwame’.

Dat hebben we natuurlijk niet alleen gedaan. Veel dank gaat uit naar onze fantastische ambassadeurs: Xu, Steffie, Ricks, Eef en Thijs & Wilma. Echte Swalmenaren, die net als wij, hart hebben voor Swalmen.

De duizenden likes en reacties op Facebook, de speculatie op straat en in de kroeg en de vele vragen die werden gericht aan onze ambassadeurs bevestigen voor ons het beeld dat er een ‘Zjwamer identiteit’ bestaat: Swalmenaren zijn trots op het heden en verleden van ons dorp en dat brengt ons samen. Maar als we deze identiteit willen behouden moeten we samen een vuist maken en voorkomen dat Swalmen slechts een wijk van Roermond wordt.

Zjwame ein wiek van Remunj? Doodzunj!

Alleen een collectief zoals Demokraten Swalmen, met diepe wortels in de Swalmer gemeenschap, is in staat om de belangen van de Swalmenaren te behartigen en de Swalmense stem door te laten klinken in de gemeenteraad van Roermond. Deze stem kunnen we echter alleen laten horen wanneer we de volle steun krijgen van de Swalmense, Boukoulse en Asseltse gemeenschap. Alleen zo blijven Swalmen, Boukoul en Asselt de mooie dorpen waar we allemaal zo trots op zijn.

Stem daarom op 21 maart lokaal loyaal en stem Demokraten Swalmen!

 Wij zijn Swalmen! Jullie ook?