Op de valreep: motie Herinneringsbankjes aangenomen

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft Demokraten Swalmen voor de derde keer haar motie Herinneringsbankjes mogen verdedigen. Wij hadden deze motie in juli 2017 aangehouden zodat het College nader onderzoek kon doen. Toen dat onderzoek was afgerond bleek dat het College van Burgemeester & Wethouders de strekking van de motie niet had begrepen: zij waren bang dat een herinneringsbankje gepaard zou gaan met rouwverwerking. Dat zou dan gepaard gaan met kransen, lampjes, kaarsen, een foto en dergelijke. Omdat de openbare ruimte hiervoor niet geschikt zou zijn, werd de motie door het College ontraden. De bedoeling van Demokraten Swalmen was juist dat het om een herinrichting van de openbare ruimte gaat, met hulp en financiering door de “gewone” burger.  Gé Reinders zingt: “Ich bön eine man van ein kleine sjtad, zo’n dörp wo se ederein kins”… Dát was de bedoeling: een moment om te rusten, te genieten en dan terugdenkend en mijmerend over zij die niet meer onder ons zijn. In de Commissie Burgers en samenleving heeft de indiener van de motie, Ger Julicher, e.e.a. uitgebreid en enthousiast verdedigd. Dat heeft ertoe geleid dat in de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode de motie, ondanks het negatief advies van het College, unaniem is aangenomen door de Raad.

Lees de motie hier: 18M Motie DS herinneringsbanken

Mocht je nu als inwoner een herinnering willen plaatsen aan iemand die je dierbaar is, of “gewoon” zomaar dan kan dit worden aangevraagd! Langs de Roer, in de binnenstad, in de KERNEN of in het buitengebied: in principe is het overal mogelijk.

Zie ook onderstaande voorbeelden elders:

 

Het zullen niet deze banken zijn: ook reeds bestaande banken kunnen met een plaquette worden voorzien. Heb je zelf een idee, loop je hier al langer mee rond: neem contact op met de gemeente om je wens kenbaar te maken en te horen wat je hiervoor zelf moet doen! Het is een bank door de burgers, vóór de burgers.

NB: informeer ook DS zodat we de plaatsing van de eerste bank kunnen volgen.