Beschouwing jaarrekening 2023

Beschouwing jaarrekening 2023

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 juli jl., waarin de jaarrekening werd behandeld blikte onze fractievoorzitter Jos Tobben namens Demokraten Swalmen terug op het jaar 2023.

Goede weg ingezet

Het jaar 2023 liet zien dat de gemeente Roermond op de goede weg is, Demokraten Swalmen spreekt de waardering uit met de goede resultaten die in lijn zijn met onze politieke agenda. Zo zijn er onder andere voor Swalmen in 2023 mooie zaken in gang gezet, bijvoorbeeld de (op)start van het gebiedsprofiel centrum Swalmen en de gesprekken over de toekomst van het Sportcentrum Swalmen. Beide zaken zijn in 2024 tot (positieve) besluitvorming gekomen in de gemeenteraad.

De (betere) samenwerking tussen raad, coalitie- en oppositiepartijen en het college van burgemeester en wethouders heeft hier zeker aan bijgedragen. Wij staan voor een positieve doch kritische oppositie, dit waar het in het verleden nog weleens anders was in de Roermondse politiek. Dit geeft bestuurlijk rust waardoor er betere resultaten behaald kunnen worden. Ook geeft de goede financiële situatie van Roermond, welke grotendeels te danken is aan gelden vanuit Den Haag rust en mogelijkheden tot investeringen. Wel moet er aandacht behouden blijven voor de financiële situaties van betrokken partners als zorginstellingen, dit in navolging op de zorgelijke (financiële) situatie van de Mutsaersstichting.

Kritische kanttekeningen & zorgen

Terugkijkend op 2023 waren wij (opnieuw) kritisch op een aantal zaken. Zo staan we op het gebied van duurzaamheid ”stil”, hierin wordt voor nu enkel voortgebouwd op reeds ingezet beleid. Daarnaast begrijpen wij nog steeds niet dat het college, ondanks het negatieve ambtelijk advies en de vele weerstand vanuit ondernemers in de binnenstad, bij wijze van pilot een chocoladewinkel heeft toegestaan in het Designer Outlet Roermond.

Ook blijkt de term verbinding uit het coalitieakkoord 2022-2026 niet altijd helemaal tot haar recht te komen bij het college, hierbij denkende aan de miscommunicatie rondom de vluchtelingenopvang met een ondernemer rondom Hotel Asselt en de onduidelijkheid over het al dan niet toestaan van een feesttent door lokale horeca ondernemers op de Swalmer kermis. Zorgen maken we ons andere over het verloop in de (top) van de ambtelijke organisatie, hoe kunnen we goede ambtenaren binden en boeien?

Bekijk hieronder integraal de woordvoering terug.