Ontwikkeling voor woningbouw in Swalmen, Boukoul en Asselt?

Ontwikkeling voor woningbouw in Swalmen, Boukoul en Asselt?

De portefeuillehouder, wethouder Waajen (CDA) kondigde trots aan in de begrotingbehandeling van 2021, dat er veel aandacht was voor nieuwbouw in de kernen. Voor Swalmen en Boukoul zelfs 12% van de totaal geplande nieuwbouwprojecten appartementen en huizen in Roermond. 66 woningen/appartementen in totaal in Swalmen en 8 woningen in Boukoul in 2020 waarvoor een vergunning of een principemedewerking is verleend. Bijlage 1 geeft het huidige bij ons bekende planoverzicht.

Dat was voor Demokraten Swalmen echter onvoldoende. Onze fractievoorzitter Ger Julicher gaf in zijn 2e termijn tijdens de begrotingsbehandeling aan dat dit gemakkelijk tot 25% mag doorgroeien. De projecten die in realisatie zijn van deze planvoorraad zijn geliefd en hebben een hoog reactievolume. Uit de nieuwe huishoudprognose van 2020 blijkt dat er vooral in Swalmen en Boukoul binnen de gemeente Roermond grote (vernieuwde) behoefte is. In beide kernen loopt de behoefte conform structuurvisie ver uiteen met de behoefte conform Etil prognose. Swalmen (+474%) en Boukoul (+325%).

De provincie heeft in het voorjaar van 2020 en update van de Etil-huishoudenprognose uit 2019 opgesteld. Deze huishoudenprognose geeft voor de gemeente Roermond een fors grotere toename van het aantal huishoudens ten opzichte van de in de structuurvisie opgenomen maximale planvoorraad.  In Swalmen en Boukoul wordt relatief een grote toename van de huishoudengroei verwacht. In bijlage 2 zijn deze cijfers in vergelijk opgenomen. Deze aanvullende woonbehoefte geeft daarmee ruimte om plannen toe te voegen in deze kernen.

Voor Swalmen is per 1 januari 2020 extra ruimte voor plannen met circa 300 woningen beschikbaar. Op basis van het woningmarktonderzoek 2018 zullen appartementen en grondgebonden nultredewoningen daar het grootste deel van uit moeten maken. Daarvoor zijn aanvullende locaties nodig. Voor aanvullende plannen voor appartementen is het gewenst de bestaande initiatieven en ontwikkeling in het centrum van Swalmen in brede zin te bekijken.

In Boukoul zal de per 1 januari 2020 beschikbare extra ruimte van 37 woningen vooral gezocht worden in grondgebonden nultredewoningen. Daarvoor zijn op dit moment onvoldoende locaties beschikbaar.

Wij blijven dan ook hard strijden om de huizenmarkt in beweging te krijgen: Meer woningen voor ouderen is meer woningen voor jongeren. Zo kunnen zowel ouderen als jongeren blijven wonen in het door hun geliefde geboortegebied. De interesse voor grondeigenaren en projectontwikkelaars zou met deze statistieken zeer hoog moeten

Bijlage 1: Planvoorraad Swalmen, Boukoul en Asselt

Adres Buurt/kern aantal woningen
Asseltsestraat 41 Asselt 1
Graeterweg ong Boukoul 1
Elmpterbaan 14 Boukoul 2
Boven Boukoul naast 2 Boukoul 1
Boven Boukoul 48 Boukoul 1
Boven Boukoul 21 Boukoul 1
Garage Schaepkens Martin Giessen-Bosstraat 10
Hertogdom Gelresingel 43 Martin Giessen-Bosstraat 6
Rijksweg Noord 26 Martin Giessen-Bosstraat 10
Meestersweg 8 Groenekruisgebied 2
Rijksweg Zuid 37 Groenekruisgebied 1
Hoogstraat 74 Swalmen-Centrum 1
Rijksweg Zuid Kavel C4130 Swalmen-Centrum 1
Markt 12 Swalmen-Centrum 16
Veldbeek tussen 19 en 23 Swalmen-Centrum 1
Rijksweg Noord 135 Heide 1
Rijksweg Noord 59 Heide 1
Veestraat naast 14 Heide 1
Veestraat tussen 6 en 10 Heide 1

 

Bijlage 2: Etil Prognose kernen Boukoul, Swalmen en Roermond

Behoefte conform structuurvisie Behoefte conform Etil prognose voorjaar 2020 Totaal netto realisatie 2018 tm 2019 planvoorraad per 1-1-2020 Ruimte per 1-1-2020 obv progrnose voorjaar 2020
Boukoul 12 51 9 5 37
Swalmen 76 436 47 90 299
Roermond 2695 3377 395 2483 499