Waar staan we met het Sportcentrum Swalmen?

Waar staan we met het Sportcentrum Swalmen?

Vastelaovend staat voor gekkigheid. Dus de perfecte gelegenheid om op een ludieke manier aandacht te vragen voor actuele (politieke) onderwerpen. Het sportcentrum Swalmen was natuurlijk voor Demokraten Swalmen een makkelijke keus als onderwerp. Same Draan veur Zjwame.

Onder de vlag van “Ich bön Zjwame” (een initiatief van ons) hebben leden van Demokraten Swalmen deelgenomen aan de Zjwamer optocht met de spreuk “Sjporte in Remunj? Doodzunj! De reacties waren zeer positief en we hopen daarmee de Swalmer gemeenschap nog meer opgeroepen te hebben om in actie te komen én te blijven voor het behoud van onze sportfaciliteiten in Swalmen.

deelname carnavalsoptocht Swalmen maandag 20 februari jl.

Politieke activiteiten

Eind januari hebben we de antwoorden op de schriftelijke vragen ontvangen vanuit het college van B&W die we op 2 januari jl. hebben gesteld. De dagen volgend op de door ons ontvangen antwoorden is er veel gebeurd, zo hebben wij a ctiefde verbinding gezocht met alle politieke partijen en gezorgd dat de dreigende sluiting hoog op de politieke agenda kwam te staan van de gemeenteraad in Roermond.

Uiteindelijk heeft ons initiatief geleid tot een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad van Roermond. Deze motie roept het college van B&W op om er alles aan te doen om het Sportcentrum voor Swalmen te behouden.

Een tijdspad:

Zaterdag 04.02 – Ingekomen brieven geagendeerd door Demokraten Swalmen voor de commissie Burgers en Samenleving op 28 februari a.s.

Zaterdag 05.02 –  Petitie gestart voor behoud Sportcentrum door tennisclub Swalmen

Maandag 06.02 – Fractievoorzittersoverleg aangevraagd door Jos Tobben omtrent toekomst Sportcentrum Swalmen. Hierop komt geen reactie vanuit andere politieke partijen.

Dinsdag 07.02 – Interpellatiedebat aangevraagd door LVR.

Dinsdag 07.02 – Demokraten Swalmen stelt een concept motie op om in te dienen tijdens de raadsvergadering van 9 februari a.s.

Woensdag 08.02 – Oppositiepartijen (CDA, D66, SPR en SP) laten weten onze motie mee in te willen dienen.

Donderdag 09.02 – Coalitiepartijen (LVR, GroenLinks, VVD en PvdA) komen met een eigen (afgezwakte) motie.

Donderdag 09.02 –  Raadsvergadering en interpellatiedebat, bekijk hier de woordvoering van Demokraten Swalmen.

Donderdag 09.02 – Overleg tijdens schorsing van de raadsvergadering, beide moties worden samengevoegd.

Donderdag 09.02 – Motie voor behoud sportfaciliteiten in Swalmen wordt unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Roermond.

Vrijdag 10.02 – Wethouder Felix van Ballegooij (PvdA) meldt een ingekomen verzoek om bestemmingswijziging vanuit de eigenaar van het Sportcentrum per e-mail aan de gemeenteraad.

Wethouder van Ballegooij weet nu wat hem te doen staat. De volgende actie van Demokraten Swalmen is om bij de rondvraag van de commissie Burgers en Samenleving te vragen naar een statusupdate en uitleg over het ingekomen verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan.