Demokraten Swalmen wil continuïteit voor Dorpsraad Swalmen

Demokraten Swalmen wil continuïteit voor Dorpsraad Swalmen

Afgelopen week hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de toekomst van de Dorpsraad Swalmen. De fractie van Demokraten Swalmen wil graag dat het college continuïteit biedt voor de komende jaren voor de Dorpsraad zodat zij hun waardevolle bijdrage aan de Swalmer gemeenschap kunnen voortzetten.

Mede op ons initiatief is de Dorpsraad opgericht in 2013 en recent heeft er op verzoek van de gemeente Roermond een evaluatie plaatsgevonden over de activiteiten (lees het Dorpsplan c.q. de pilot burgerbegroting) van de Dorpsraad gedurende de afgelopen jaren.

Conclusies uit evaluatie

De conclusies uit de evaluatie waren positief: zo is te lezen dat het werken met een Dorpsplan heeft geleid tot een nieuwedynamiek in de gemeenschap van Swalmen, dat het werken met een ‘’burgerbegroting’’ als positief wordt ervaren en er draagvlak hiervoor ontstaan is in de gemeenschap Swalmen.

Toekomst ongewis
Een reactie vanuit het college van burgemeester en wethouders (bestaande uit wethouders van LVR, GroenLinks, VVD en PvdA) op deze evaluatie ontbreekt, hierdoor is de toekomst voor de Dorpsraad helaas nog ongewis. Daarom is Demokraten Swalmen van mening dat er voor de komende jaren een passend budget toegekend moet worden aan de Dorpsraad zodat zij hun activiteiten kunnen voortzetten en deze niet tot stilstand komen. Hierover hebben wij dan ook schriftelijke vragen gesteld aan het college, wij zijn erg benieuwd naar de beantwoording.