Subsidie voor Tennisclub Swalmen

Subsidie voor Tennisclub Swalmen

Gisteravond (donderdag 29 oktober) heeft de gemeenteraad besloten om een investeringssubsidie ter hoogte van € 79.862,- beschikbaar te stellen voor de renovatie van de tennisbanen van TC Swalmen.

In de raadscommissie Burgers en Samenleving hebben onze commissieleden Bernadette Smeets- Suilen en Angela Sanders-Meuter al laten blijken hier volleidge achter te staan! Gelukkig zijn de andere raadsfracties het met ons eens.

Uiteraard is de voltallige fractie van Demokraten Swalmen zeer tervreden dat onze tennclsub op deze manier ondersteund wordt.