Verruiming van de startersleningen in Roermond

Verruiming van de startersleningen in Roermond

Donderdag 8 april a.s. zal de gemeenteraad van Roermond de aanpassingen in de verordening startersleningen Roermond accoderen, onze fractie is zoals herhaaldelijk aangegeven een warm voorstander van de starterslening. In de kern Swalmen wordt ook veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Het verstrekken van een starterslening maakt het voor onze inwoners die hun eerste koopwoning willen kopen net iets gemakkelijker om deze te kunnen financieren. Dit is broodnodig in een tijd waar op de woningmarkt vraag en aanbod niet in balans is.

In de afgelopen jaren werd de daartoe ingerichte verordening van de gemeente Roermond al een aantal keren aangepast. De oorzaak voor deze aanpassingen is te vinden in het wijzigen van het maximaal bedrag van de toe te kennen starterslening en het verhogen van de maximale koop(/aanneem)som van de verwerving van de woning waarvoor een starterslening kan worden aangevraagd. Deze aanpassingen werden steeds ingeleid door een aanpassing in de bovenliggende provinciale regeling.

Op dit moment is er weer een aanpassing van de limieten door de provincie Limburg aangekondigd. Nu wordt de starterslening verstrekt bij een maximale koopprijs van 225.000 euro, dat gaat 245.000 euro worden. De starterslening bedraagt op dit moment 45.000 euro, dat gaat 49.000 euro worden. Met het hogere limiet verwacht de provincie dat meer woningen binnen het bereik van starters komen. De provincie trekt ook 5 miljoen euro extra uit voor de regeling waardoor de totale pot 60,3 miljoen euro gaat bedragen. Bij de starterslening komt 75% voor rekening van de provincie, een gemeente staat garant voor het resterende kwart. Inmiddels doen alle 31 Limburgse gemeenten mee of gaan dit doen. Als meer starters een woning kunnen kopen, bevordert dat ook de doorstroming op de woningmarkt, welke van belang voor eenieder!

Demokraten Swalmen staat zeer positief tegenover bovenstaande ontwikkeling en is tevreden dat de gemeente Roermond de verordening ”koppelt” aan de provinciale verordening waardoor de hoogte van de starterslening aangepast wordt aan de conjunctuur op de woningmarkt. Ook heeft ons commissielid Niek Geraedts tijdens de laatste vergadering van de raadscommissie Ruimte nogmaals aangedrongen op een goede en brede communicatie naar alle betrokken stakeholders.