Mooi nieuws over onderhoud AED’s in de gemeente Roermond

Mooi nieuws over onderhoud AED’s in de gemeente Roermond

Naar aanleiding van een door Demokraten Swalmen ingediende én aangenomen motie tijdens de behandeling van de kadernota 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten ons voorstel nog vollediger te omarmen, hierover hebben wij afgelopen week een raadsinformatiebrief ontvangen.

Om een stichting, wijkraad, buurtvereniging of bewonersgroep zo veel mogelijk te ontlasten én een zo groot mogelijke dekking te handhaven (ook op de lange termijn) is de keuze gemaakt om het onderhoud van alle openbare AED’s, die 24/7 beschikbaar zijn en deel uit maken van het reanimatie oproep netwerk (RON), in de gemeente Roermond te beleggen bij één partij. Naar verwachting wordt dit proces begin volgend jaar afgerond.

Uiteraard zijn wij tevreden met de afhandeling van onze motie en hopen wij dat hiermee een openbaar AED netwerk in onze gemeente ook in de toekomst behouden blijft.