Begroting 2024: Buurten, wijken en kernen maken Roermond

Begroting 2024: Buurten, wijken en kernen maken Roermond

Dat was de boodschap van onze fractievoorzitter Jos Tobben tijdens de behandeling van de begroting 2024 op donderdag 9 november jl.

Speerpunten 

Vanuit ons verkiezingsprogramma 2022-2026 ‘Wijken en kernen maken Roermond’ hebben wij dit jaar naar de voorliggende begroting gekeken, deze hebben wij getoetst aan onze vijf speerpunten:

  • Leefbare wijken en kernen
  • Groen en duurzaam;
  • Meepraten, meedenken en meedoen;
  • Woningbouw én een
  • Menselijke gemeente.

Financiële lastendruk

Demokraten Swalmen blijft zich ook in 2024, met een kritische blik, inzetten voor een verantwoord financieel beleid. Wij hoeven niet onder stoelen of banken te steken dat het financieel goed gaat met onze gemeente. Mede door deze rooskleurige positie, welke geheel te danken is aan gelden uit ‘’Den Haag’’ kunnen we in lijn met het voorgaande college onze inwoners tegemoetkomen met een lage lokale lastendruk én weer investeren in onze gemeentelijke (personele) organisatie.

Asselt, Boukoul en Swalmen

Uiteraard staat Jos ook stil bij de kansen, wensen én zorgen die er zijn en leven in Asselt (de mogelijke komst van het MaasParc Asselt?), Boukoul (kwaliteitsimpuls centrum?) en Swalmen (investeringen in het centrumplan en de heropening van het Sportcentrum Swalmen).

Omdat wij ons grotendeels kunnen vinden in de gestelde ambities hebben wij besloten om voor de begroting te stemmen, de begroting werd unaniem door de raad vastgesteld.

Bekijk hieronder de woordvoering van Jos.