Werk aan de wijk! Een wijk- en kernenbeleid voor Roermond!

Werk aan de wijk! Een wijk- en kernenbeleid voor Roermond!

Naar aanleiding van een motie in de vorige raadsperiode op initiatief van het CDA en Demokraten Swalmen heeft de gemeenteraad donderdag 22 februari jl. ingestemd met een wijk- en kernenbeleid voor Roermond: Werk aan de wijk! Een van de absolute speerpunten uit ons eigen verkiezingsprogramma 2022-2026: Wijken en kernen maken Roermond. Met het vaststellen van het wijk- en kernenbeleid is een belangrijke eerste stap gezet.

De afgelopen jaren hebben diverse wijken en kernen in Roermond al laten zien dat er door middel van inwonersinitiatieven en gezamenlijke wijkagenda’s vanuit de kern van onze gemeenschap mooie resultaten geboekt kunnen worden ter de verbetering van onze eigen leefomgeving. Een mooi voorbeeld hiervan is natuurlijk de inzet van de Dorpsraad Swalmen door middel van de pilot burgerbegroting.

Werken aan de uitvoering

Het wijk- en kernenbeleid borduurt voort op de evaluatie van de inzet en resultaten van de Dorpsraad Swalmen. Het biedt ruimte voor inwonersinitatieven vanuit de samenleving en het streeft na om met wijkcoalities per wijk een zogenaamde wijkagenda op te stellen. Deze wijkagenda zal door het college van B&W worden getoetst en zal moeten bijdragen aan een verbetering van de directe leefomgeving en leefbaarheid in een wijk.

Uiteraard dienen er zaken in de uitvoering te verbeteren om de uitvoering tot succes te maken. Bijvoorbeeld een cultuuromslag bij de ambtelijke organisatie (van buiten naar binnen denken) en het terugdringen van bureaucratie zodat inwonersinitiatieven niet verzanden in de ambtelijke molen. Deze aandachtspunten hebben wij benoemd in de raadsvergadering en de uitvoering (en evaluaties) gaan wij uiteraard nauwgezet volgen in de nabije toekomst.

Bekijk hieronder de woordvoering van Jos Tobben.