Helaas geen vliegende start voor het wijk- en kernenbeleid..

Helaas geen vliegende start voor het wijk- en kernenbeleid..

Donderdag 22 februari jl. werd ons amendement om meer financiële middelen (te weten € 250.000 voor 2024 en 2025) ter beschikking te stellen om een vliegende start van het wijk- en kernenbeleid mogelijk te maken door een groot gedeelte van de gemeenteraad weggestemd.

Onder andere de coalitiepartijen LVR, GroenLinks, VVD en PvdA stemden tegen. Ook de verantwoordelijke wethouder Felix van Ballegooij (PvdA) wenst nu geen extra financiële middelen te ontvangen voor de opstart van de uitvoering, hij gaat voor een rustigere opstart.

Wij vinden dit als Demokraten Swalmen jammer en een gemiste kans, des te meer om dat een gedeelte van het budget voor het wijk- en kernenbeleid in het eerste jaar wordt besteed aan opstartkosten en dus niet ten goede komt van inwonersinitatieven en/of uitvoering geven aan wijkagenda’s.

Bekijk hieronder de korte & bondige reactie van Jos Tobben tijdens de raadsvergadering.