Een nieuw participatiebeleid voor Roermond

Een nieuw participatiebeleid voor Roermond

”Kennis en expertise van inwoners, verenigingen en ondernemers dient te worden benut. Dit kan bijdragen aan de kwaliteit van beleid en (het maatschappelijk) draagvlak bieden voor de uitvoering van beleid. Demokraten Swalmen staat dan ook voor een duidelijk participatiebeleid waarin participatie zowel online als offline tot de mogelijkheden moet behoren”.

Dit was de opening van de woordvoering van ons raadslid Niek Geraedts tijdens de behandeling van de nieuwe Participatie- en inspraakverordening van de gemeente Roermond op donderdag 22 februari jl. Deze woorden kwamen rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma 2022-2026: Wijken en kernen maken Roermond. 

Een duidelijk participatiebeleid was dan ook een van onze speerpunten voor deze raadsperiode. Wij zijn blij met de eerste opzet van de verordening, deze biedt kaders echter de interpretatie en uitvoering van deze kaders door de ambtelijke organisatie en het college van burgemeester en wethouders gaan het maken het of inwoners daadwerkelijk in de toekomst beter betrokken zullen worden. De uitvoering zullen wij dan ook nauwgezet gaan volgen.

Bekijk hieronder de hele woordvoering, hierin gaat Niek onder andere ook in over het belang van verwachtingenmanagement, goede communicatie en over de praktische uitvoerbaarheid van de verordening.