Yolanda Hoogtanders voorgedragen als nieuwe burgemeester

Yolanda Hoogtanders voorgedragen als nieuwe burgemeester

Yolanda Hoogtanders (51) wordt de nieuwe burgemeester van Roermond. Althans, dat is de aanbeveling die de Roermondse gemeenteraad aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorlegt.

De raad heeft dat besluit vanavond genomen in een besloten vergadering. Na afloop van de besloten vergadering is de keuze voor een nieuwe burgemeester in een openbare raadsvergadering publiek gemaakt. Yolanda Hoogtanders zal naar verwachting na de zomer waarnemend burgemeester Onno Hoes opvolgen.

De fractie van Demokraten Swalmen feliciteert Yolanda Hoogtanders met haar voordracht vanuit de gemeenteraad van Roermond voor het ambt van burgemeester.

reactie Jos Tobben

Namens onze fractie was Jos Tobben lid van de vertrouwenscommissie als vice-voorzitter. Hij is tevreden met de voordracht vanuit de gemeenteraad: ”Yolanda Hoogtanders heeft zowel op inhoud als qua persoonlijkheid indruk gemaakt tijdens de gevoerde gesprekken met en door de vertrouwenscommissie. Zonder andere kandidaten tekort te doen heeft haar ”majestueuze” vertoning een blijvende indruk gemaakt. Ik heb op basis van de gevoerde gesprekken het vertrouwen dat Yolanda Hoogtanders op dit moment de burgemeester is die onze gemeente nodig heeft. Niet alleen voor de binnenstad maar met aandacht voor alle inwoners van onze gemeente, ook die in onze mooie wijken en kernen”.

Demokraten Swalmen wenst Yolanda Hoogtanders alvast veel succes en werkplezier in onze mooie gemeente, wij kijken uit naar een prettige samenwerking!

Lees op de website van de gemeente Roermond meer over de voordracht van onze nieuwe burgermoeder.