Subsidieregeling voor onderhoudskosten openbare AED’s

Subsidieregeling voor onderhoudskosten openbare AED’s

Op initiatief van Demokraten Swalmen is donderdag 6 juli jl. tijdens de behandeling van de kadernota 2024 in de gemeenteraad besloten om een subsidieregeling in te stellen voor de onderhoudskosten van openbare AED’s in onze gemeente.

Hiertoe hebben wij opgeroepen middels een motie aan het college van burgemeester en wethouders, gelukkig werd onze motie raad breed ondersteund door alle partijen. Ook wethouder Marianne Smitsmans (GroenLinks) omarmde onze motie en had zelfs al ideeën voor de uitvoering nog beter te laten verlopen. Uiteraard zijn we zeer tevreden met dit bereikte resultaat, een relatief kleine (financiële) inspanning voor onze gemeente maar wel van levensbelang!

Terugvorderen onderhoudskosten

De bedoeling is dat door het instellen van een subsidieregeling eigenaren van openbare AED’s (dit is vaak een stichting, wijkraad, buurtvereniging of bewonersgroep) de jaarlijkse (reguliere) onderhoudskosten op een laagdrempelige manier terug kunnen vorderen bij de gemeente Roermond. Omdat onderhoudskosten vaak een grote belasting leggen op het budget van een stichting, wijkraad, buurtvereniging of bewonersgroep vinden wij het niet meer dan redelijk dat de gemeente hierin haar verantwoordelijk gaat nemen.