Demokraten Swalmen maakt zich sterk voor toegankelijkheid ”Meer bewegen voor ouderen”

Demokraten Swalmen maakt zich sterk voor toegankelijkheid ”Meer bewegen voor ouderen”

Actief blijven, zowel op sociaal als lichamelijk gebied, zorgt ervoor dat mensen boven de 55/60 jaar zich zo lang mogelijk fit en gezond blijven voelen, waardoor men langer zelfstandig kan blijven. Daarvoor is ‘Meer bewegen voor ouderen’ in het leven geroepen. Veel senioren in Roermond vonden de weg naar de diverse activiteitengroepen speciaal voor 55+ers.

Toegankelijkheid in het gedring?

Ons bereikte echter ook berichten dat met de (geleidelijke) verhoging van de eigen bijdrage mensen afhaken bij deze activiteiten. Er zijn senioren die deze eigen bijdrage in onze snel veranderende en duurder wordende samenleving niet meer kunnen betalen. Daarom zien wij graag dat de gemeente Roermond zich aansluit bij het ”Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur”. Hiertoe hebben wij een voorstel besproken tijdens de laatste raadsvergadering van 22 september jl.

Dit fonds maakt het mogelijk senioren toch mee kunnen blijven doen met of een andere sportieve of creatieve activiteit, dit doordat er subsidiemogelijkheden ontstaan voor onder andere senioren met een kleinere beurs. Wij vinden het belangrijk dat ook in onze veranderende samenleving niemand buitenspel komt te staan.

Nog geen resultaat

Helaas hebben we nog geen concreet resultaat daar wethouder Marianne Smitsmans (GroenLinks) aangaf dat er al mogelijkheden zijn om ondersteuning aan te vragen. Daardoor hebben we (nog) geen meerderheid gevonden in de gemeenteraad, we hebben besloten ons voorstel aan te houden. Dit omdat we ons na de woorden van de wethouder afvragen hoe het dan kan zijn dat er nog steeds meer senioren afhaken?

Wordt vervolgd..