Een kwalitatieve upgrade van het centrum Swalmen

Een kwalitatieve upgrade van het centrum Swalmen

De aandacht van de fractie van Demokraten Swalmen gaat al een tijd uit naar ontwikkelingen in het centrum van Swalmen. Dit onder meer op het gebied van verkeersbewegingen, parkeersituatie(s),  het voorzieningenniveau, groenonderhoud en woningbouw.

In november 2018 heeft onze fractie reeds een motie ingediend (welke door de gemeenteraad bijna unaniem is aangenomen) om te komen tot een centrumplan voor Swalmen en in januari 2020 hebben we over het centrum Swalmen schriftelijke vragen gesteld aan het vorige college van B&W.

Diverse ontwikkelingen

Inmiddels zijn er diverse ontwikkelingen te melden in het centrum; zo zijn er nieuwe horecaondernemers met veel enthousiasme van start gegaan of gaan binnenkort van start, zijn er concrete plannen voor woningbouw op de Markt en de Brugstraat en is er een verkeersproef geweest voor wat betreft het omdraaien van de rijrichting Markstraat – in de Häöfkes. Tot slot zijn er ook plannen voor het verplaatsen van de supermarkt Jan Linders, na een grondige verbouwing, naar haar oude locatie aan het Dr. Crasbornplein.

Wij zijn van mening dat alle ontwikkelingen, knel- en aandachtspunten binnen het centrum Swalmen vragen om een breed plan; een plan waarin de huidige verkeersknelpunten en parkeerknelpunten opgelost worden en waarin het centrum van Swalmen een toekomst bestendige kwalitatieve en ‘’vergroende’’ upgrade krijgt die onze inwoners, ondernemers en bezoekers verdienen. Een plan waar het college van B&W dan ook voldoende geld voor moet uittrekken.

Vragen aan het college van B&W

Hierover hebben wij dan ook vragen gesteld aan het college van B&W.

De coalitiepartijen (LVR, GroenLinks, VVD en PvdA) hebben immers voor de verkiezingen hun aandacht massaal op Swalmen gestort en het coalitieakkoord spreekt ook over een centrumplan Swalmen. Wij willen ze echter bij de les houden dat het niet (opnieuw) bij loze kreten blijft vanuit deze partijen. We hebben gevraagd naar de voortgang, het (beoogd) budget en het ambitie niveau van het college en welke partijen betrokken worden. We wachten de antwoorden af om te kijken of onze visie wordt gedeeld.