Politieke beschouwing jaarrekening 2021

Politieke beschouwing jaarrekening 2021

Donderdag 7 juli jl. heeft de gemeenteraad de jaarrekening 2021 behandeld. Onze fractievoorzitter Jos Tobben heeft namens Demokraten Swalmen het woord gevoerd. Onze woordvoering is hieronder terug te bekijken.

Helaas heeft ons voorstel om € 50.000 uit het resultaat van de jaarrekening te reserveren voor de burgerbegroting van de Dorpsraad Swalmen het niet gehaald, ons voorstel werd alleen gesteund door de Stadspartij Roermond. De beoogde coalitiepartijen LVR, VVD, GroenLinks en PvdA stemden tegen.