Vragen over uitvoering Wijk- en kernenbeleid

Vragen over uitvoering Wijk- en kernenbeleid

Namens onze fractie heeft raadslid Niek Geraedts artikel 43 vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders over de voortgang en uitvoering van de mede door ons geïnitieerde motie inzake het Wijk- en kernenbeleid. Onze vragen zijn hier terug te lezen.

Uitvoering van het Wijk- en kernenbeleid is van de speerpunten van Demokraten Swalmen voor de komende raadsperiode.