Een nieuwe jachthaven in Asselt, een vloek of een zegen?

Een nieuwe jachthaven in Asselt, een vloek of een zegen?

In het artikel (link) van De Limburger aan de hand van Gertie Driessen wordt beschreven wat de grootsheid van de plannen en zijn en welke zorgen er zijn van de omgeving. Demokraten Swalmen heeft in nauw contact met omwonenden en verenigingen deze zorgen ook vernomen en toegehoord.

Demokraten Swalmen hecht er zeer de waarde aan dat de project-ontwikkelaar en de omwonenden in gesprek gaan, zijn en blijven. De gemeente Roermond in naam van de verantwoordelijk wethouder heeft hier de faciliterende rol en dient de raad en daarmee de fractie van Demokraten Swalmen op de hoogte te houden.
Dit noemen we burgerparticipatie: Overleg om tot een passend plan te komen voor omwonenden, project-ontwikkelaar en toekomstige gebruikers. Onze visie op een menselijke gemeente.

In de commissieinformatiebrief (link) van 3 december geeft de verantwoordelijk wethouder een inkijk in het proces en hoe de gemeente hier betrokken is.
In de raadsvergadering van 16 december heeft Demokraten Swalmen de ingekomen brieven laten agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering ruimte.

In de komende commissievergadering wil Demokraten Swalmen duidelijkheid krijgen over het proces tot nu toe, onze visie duidelijk op tafel leggen en de wethouder tot (pro)actie dwingen. In het verdere verloop zal Demokraten Swalmen via commissie en raad ingrijpen als het proces de verkeerde kant op gaat.