Voortgang kandidatenlijst Demokraten Swalmen 2022-2026

Voortgang kandidatenlijst Demokraten Swalmen 2022-2026

Zorgvuldig proces

De afgelopen maanden heeft de kandidatenlijstcommissie van Demokraten Swalmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 meerdere goede gesprekken gevoerd met leden (en mogelijke kandidaten) over hun visie, speerpunten en ambities voor de komende raadsperiode. Na een zorgvuldig proces ligt er inmiddels een concept kandidatenlijst 2022-2026 welke door de algemene ledenvergadering medio januari aanstaande definitief kan worden bekrachtigd.

Een van de uitkomsten van de gevoerde gesprekken is dat huidig raadslid en fractievoorzitter Ger Julicher niet terug zal keren op de kandidatenlijst. De reden hiervoor is dat de kandidatenlijstcommissie heeft geconcludeerd dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht is ontstaan over de visie van Ger op de komende raadsperiode en de vastgestelde visie van Demokraten Swalmen. Het bestuur van Demokraten Swalmen betreurt dit ten zeerste.

Als gevolg hiervan heeft Ger besloten per direct uit de fractie van Demokraten Swalmen te stappen en als zelfstandig raadslid door te gaan in de gemeenteraad tot de aankomende verkiezingen. Jos Tobben zal het restant van deze raadsperiode het fractievoorzitterschap invullen.

Dankwoord

Ger is sinds 2013 actief voor Demokraten Swalmen, eerst als commissielid en sinds maart 2014 als raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Roermond.In die hoedanigheid heeft hij zich jarenlang ingezet voor de Swalmer en Roermondse gemeenschap. Wij zijn Ger veel dank verschuldigd; zijn kennis, inzet, betrokkenheid en ervaring waren zeer waardevol. Via deze weg willen wij onze dank en waardering nogmaals onderstrepen.