Motie Demokraten Swalmen aangenomen: Steun aan startende ondernemers!

Motie Demokraten Swalmen aangenomen: Steun aan startende ondernemers!

Gisteravond (oftewel s ’nachts om 01.45 uur) tijdens de raadsvergadering werd het duidelijk: de motie op initiatief van Demokraten Swalmen, mede-ingediend door de SPR en SP kreeg bij stemming een meerderheid.

Omdat startende ondernemers tot nu toe geen enkele steun vanuit de overheid hebben gekregen en omdat een beroep op het lokale Coronafonds in Roermond geen soelaas bood, hebben we door onze motie het College van B&W aangezet om alle hulp te bieden aan startende ondernemers die kan! Dit onder andere naar goed voorbeeld van de gemeente(raad) Tilburg.

Na een politiek hoogstaand en correct debat, waarin allerlei argumenten zoals financiële risico’s, het aantal noodlijdende startende onderneming, gemeentelijke en rijks-verantwoordelijkheid uitgewisseld zijn tussen raadsfracties en het college heeft dus een meerderheid  van de raad voor onze motie gestemd. Ook het amendement van de LVR om het bestaande coronafonds te betrekken bij de hulp aan startende ondernemers werd aangenomen.

Wij zijn hier trots op: indien starters moeten wachten tot de landelijke steun tot uitkering komt, zouden sommige starters het niet meer overleven: het water staat hen tot aan de lippen. Hoewel cliëntelisme duidelijk wordt uitgesloten, omdat de motie over alle starters speekt, zal in de praktijk naar maatwerk worden gekeken. De risico’s zijn niet voor elke onderneming gelijk, een oplossing dus ook niet. Kortom het college zal maatwerk moeten gaan leveren!

Het wordt een hels karwei waar ons college zich over mag buigen, maar voor starters die met de rug tegen de muur staan is alle steun welkom! Begeleiding via het ondernemersloket, advisering door  de plaatselijke BIZ, alsook vermindering van de huurlasten, een overbrugging dekking vaste lasten, zomaar een bloemlezing van acties welke zouden kunnen worden genomen, om hen te laten overleven.

Wij hopen dat een vroegtijdige snelle vaccinatieronde ertoe zal leiden dat ondernemers snel weer kunnen doen wat ze zo graag willen: Ondernemen!

Bekijk hieronder onze aangenomen motie:

Motie DS – steun aan startende ondernemers