Statement gemeenteraad en college van B&W Roermond

Statement gemeenteraad en college van B&W Roermond

Verklaring tégen geweld en vóór Roermond
De leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Roermond spreken hun grootst mogelijke afkeuring uit over het geweld dat zich op zondag 24 januari 2021 in Roermond heeft voorgedaan en de vernielingen die daarbij zijn aangericht.
Wij als Roermondse gemeentebestuurders zijn trots op onze stad en roepen iedereen op deze trots te delen.
Er is veel respect en waardering voor het optreden van de politie en andere hulpverleners. Het is onvoorstelbaar dat in deze tijd van Corona, waarbij toch al een groot beroep op de hulpverleners wordt gedaan, deze mensen onnodig extra worden belast.
Bovendien kost het geweld en vandalisme de maatschappij heel veel geld, dat veel beter op andere wijze besteed kan worden.
Datzelfde kan gezegd worden van de schade die is aangericht aan eigendommen van ondernemers en medewerkers van de winkels en andere bedrijven die met het geweld zijn geconfronteerd. Wij willen deze mensen graag heel veel sterkte wensen!
De politie vraagt om filmpjes van de gepleegde overtredingen met hen te delen, zodat de schuldigen kunnen worden opgepakt. Dit verzoek ondersteunen wij van harte!
Wij roepen iedereen op tegenstellingen te voorkomen en samen te werken aan onze veiligheid en gezondheid.
Roermond, 25 januari 2021
Demokraten Swalmen, college van B&W gemeente Roermond, LVR, GroenLinks, CDA, VVD, D66, SP, SPR en Denk.