Een coffeeshop?

Een coffeeshop?

Via meerdere kanalen zijn wij benaderd over het gerucht dat er in Swalmen een coffeeshop geopend wordt in de toekomst. Onderdeel van dat gerucht is dat Demokraten Swalmen dat plan steunt. Dit is niet waar.  

Om feit en fictie van elkaar te onderscheiden nemen iedereen graag mee in de feiten. Deze feiten zijn als volgt. Van 4 januari tot en met 28 februari 2021 kunnen gegadigden een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een van de twee nieuwe vergunningen voor een coffeeshop in Roermond. Dit is onderdeel van een plan om de twee coffeeshops aan de Zwartbroekstraat en de Venloseweg in Roermond te laten verdwijnen. Met het openstellen van het aanvraagtijdvak gaat de vergunningprocedure van start.

Het staat iedere gegadigde vrij om zich voor de nieuwe coffeeshopvergunning in te schrijven. Dus ook ondernemers die dit plan in Swalmen zouden willen realiseren kunnen hun plannen indienen als zij dat willen. Vervolgens zal de burgemeester zich over deze aanvragen buigen. 

Om de vergunning daadwerkelijk te verkrijgen moet het gaan om plannen voor een coffeeshop op een locatie die aan een behoorlijk aantal strikte eisen voldoet. Een aantal voorbeelden van deze eisen zijn:

  • De coffeeshop mag niet in een woonwijk gelegen zijn 
  • De aanvrager moet een gedegen plan indienen waarmee wordt voorkomen dat minderjarigen zich ophouden in de directe nabijheid van de coffeeshop
  • De coffeeshop mag niet zichtbaar gelegen zijn aan hoofdfietsroutes van en naar school. 
  • De vestiging van een coffeeshop mag niet leiden tot onevenredig (negatieve) gevolgen voor de bestaande verkeersstructuur, en de hiermee samenhangende verkeersveiligheid.
  • De coffeeshop mag niet gelegen zijn in het kernwinkelgebied

De lijst met eisen gaat nog veel langer door (en kan hier worden geraadpleegd). 

De burgemeester beoordeelt de aanvragen en besluit (waarschijnlijk in de zomer van 2021) welke aanvragen voldoen aan de eisen. De aanvragen die volgens de burgemeester aan de voorwaarden voldoen worden voorgelegd aan een notaris en vervolgens wordt via loting bepaald wie in aanmerking komt voor een vergunning.

Conclusie: geen van de politieke partijen in Roermond heeft invloed op de lopende procedure en de uiteindelijke verlening van de vergunning voor 2 coffeeshops.