Moties Demokraten Swalmen aangenomen!

Moties Demokraten Swalmen aangenomen!

In de raadsvergadering van gisteren (donderdag 12 november jl.), die in het teken stond van de begroting 2021, zijn de twee door ons ingediende moties met zeer ruime steun door de gemeenteraad aangenomen!

Zowel onze motie met als oproep om de centra van onze mooie wijken en kernen (alsmede andere sociale ontmoetingsplekken) te vergroenen als ook onze motie om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een Duurzaamheidsfonds Roermond zijn daarnaast ook door het college van B&W omarmt.