Subsidie voor renovatie Blokhut van Jong Nederland Swalmen

Subsidie voor renovatie Blokhut van Jong Nederland Swalmen

Het college van B&W van Roermond heeft op 12 januari jl. besloten om Jong Nederland Swalmen een subsidie toe te kennen van maximaal € 25.000 voor de renovatie van de Blokhut. Demokraten Swalmen is uiteraard uitermate tevreden met het besluit van het college. Het college heeft ondanks negatief ambtelijk advies namelijk toch besloten om een waarderingssubsidie toe te kennen en de hardheidsclausule in de subsidieverordening toe te passen.

Begin oktober 2020 hebben verschillende fractieleden van Demokraten hiervoor al aandacht gevraagd bij wethouder Rens Evers tijdens een rondgang door de kern Swalmen. We zijn toen samen met de wethouder terplekke gaan kijken waarbij Bas Beckers als secretaris van Jong Nederland een inkijk gaf in de renovatieplannen van de Blokhut. Lees meer over deze rondgang op: https://www.demokratenswalmen.nl/2020/10/11/demokraten-swalmen-vraagt-aandacht-voor-knelpunten-in-swalmen-en-asselt/.

Wij zijn dan ook tevreden dat het college, net als wij, het belang van Jong Nederland voor onze Zjwamer gemeenschap inziet en deze ook waardeert door middel van een waarderingssubsidie. Om de continuïteit van Jong Nederland te borgen is de Blokhut natuurlijk van groot belang!

Bekijk hieronder het collegebesluit:

College besluit B&W Roermond inzake subsidie aanvraag Jong Nederland Swalmen