Verkeersoverlast Stationsstraat Swalmen

Verkeersoverlast Stationsstraat Swalmen

Demokraten Swalmen stelt de verkeersoverlast van (verboden) vrachtverkeer en te hard rijdende automobilisten op de Stationsstraat in Swalmen aan de orde tijdens de commissie Ruimte.

Recent hebben bewoners van de Stationsstraat (tussen de Hoogstraat en Hollestraat) per brief het college van B&W verzocht om met meer adequate maatregelen te komen om de verkeersoverlast terug te dringen en hierover het gesprek met de bewoners aan te gaan. Naar aanleiding van deze brief heeft onze fractie deze geagendeerd voor de vergadering van de commissie Ruimte van woensdag 29 januari.

Wethouder Evers heeft in reactie op deze agendering inmiddels toegezegd met de bewoners in gesprek te gaan. Wij hebben verzocht van dit gesprek een verslag te ontvangen zodat wij de situatie kunnen blijven volgen.