Gezamenlijk statement politiek Roermond

Gezamenlijk statement politiek Roermond

Statement van GroenLinks, CDA, Demokraten Swalmen, D66, VVD, Stadspartij Roermond en SP naar aanleiding van de gebeurtenissen aan het eind tijdens de raadsvergadering van de gemeente Roermond d.d. 13 februari 2020.

Afgelopen donderdag eindigde de gemeenteraadsvergadering van Roermond in een deceptie.
Tijdens de behandeling van een procesvoorstel over de vastgoedontwikkelingen in onze historische binnenstad (de wethouder wil met de fracties in gesprek hierover) meende de LVR zich uitgebreid te moeten uitlaten over de situatie en met name het falen van dit college. Ze kregen ruim de tijd, maar kwamen niet tot het punt waar dit agendapunt over ging; meedoen in een werkgroep.

Toen ze daar door de raad en voorzitter van de gemeenteraad op werden gewezen, liep een en ander uit de hand. De voorzitter van de raad werd op een respectloze wijze bejegend door de heer Jos van Rey en partijgenoten van de heer van Rey bleven de orde van de vergadering verstoren. Op de vraag van de voorzitter of de LVR met het projectvoorstel van het College meeging, kwam helaas geen antwoord. De voorzitter van de raad ging over tot besluitvorming en daarmee was het agendapunt afgehandeld, dit tot groot ongenoegen van de LVR.

Dieptepunt was het moment dat de fractievoorzitter van de LVR, de heer Dré Peters, tijdens de vergadering opstond en vingerwijzend en een wegwerpgebaar makend naar de voorzitter zei: ‘Het wordt hoog tijd dat u …’ Elke fatsoensnorm werd overschreden.

Al jaren ondervindt de gemeenteraad en het college dit intimiderende en onfatsoenlijke gedrag. Ondanks het feit dat we over de omgangsvormen afspraken hebben gemaakt, meent de LVR zich alles te kunnen permitteren en anderen de les te lezen. Van zelfreflectie heeft deze fractie nog nooit gehoord. Het frustreert de politieke besluitvorming, leidt af van zaken waar het echt over gaat en dient de Roermondse burger niet.

We betreuren de eenzijdige berichtgeving op de sociale media. De berichten op social media van diverse partijleden van de LVR geven niet de werkelijke gang van zaken weer (het zijn geknipte fragmenten en de inbreng van andere raadsleden wordt niet weergegeven). De berichten doen geen recht aan de wijze waarop de voorzitter van de gemeenteraad haar werk doet. Op deze wijze raakt het politieke klimaat verder verlamd, neemt de polarisatie in onze gemeenschap verder toe en is de Roermondenaar uiteindelijk de grote verliezer.

Wij willen met deze verklaring de raadsvoorzitter een hart onder de riem steken. We spreken de hoop uit, dat LVR nu eens eindelijk bij zichzelf te rade gaat en haar gedrag in het belang van de Roermondse gemeenschap aanpast en constructief oppositie gaat voeren. Dan kunnen we onze aandacht weer richten op de hoofdzaken waar het in deze gemeente over gaat.

Namens GroenLinks, CDA, Demokraten Swalmen, D66, VVD, Stadspartij Roermond en SP,
de fractievoorzitters,

Wim Maassen
Marc Breugelmans
Ger Julicher
Wilbert Dekker
Vincent Zwijnenberg
Leon Coenen
Gerard Nizet