Coalitieakkoord: Roermond maken we samen

Op donderdag 17 mei jl. is het coalitieakkoord 2018-2022 “Roermond maken we samen” door GroenLinks, CDA, D66 en Demokraten Swalmen ondertekend.

Het coalitieakkoord, dat op hoofdlijnen weergeeft wat partijen de komende vier jaar samen met burgers, organisaties, ondernemers en de gemeenteraad willen bereiken, zal geagendeerd worden in de gemeenteraad op donderdag 24 mei a.s. In deze vergadering zullen ook de vijf wethouders worden benoemd die het nieuwe college gaan vormen. Marianne Smitsmans-Burhenne (GroenLinks) wordt wethouder voor het sociaal domein, communicatie en burgerparticipatie. Tevens zal zij het locoburgemeesterschap op zich nemen. De portefeuille economie, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting wordt ingevuld door Angely Waajen-Crins (CDA). Ferdinand Pleyte (D66) wordt wethouder voor de portefeuille onderwijs, cultuur en diversiteit. Klimaat, wijken en infrastructuur valt onder de verantwoordelijkheid van Rens Evers (GroenLinks). Onze eigen Frans Schreurs behoudt de portefeuille, financiën, organisatie, grondzaken en eigendommen, met sport hieraan toegevoegd.

Belangrijke speerpunten voor Demokraten Swalmen krijgen ruimschoots aandacht in het akkoord: het centrum Swalmen, voldoende levensbestendige- en starterswoningen in de kernen van Roermond en meer inspraak voor inwoners op belangrijke onderwerpen.

Nadat Frans Schreurs opnieuw benoemd wordt tot wethouder zal (oud) fractievoorzitter Ger Julicher zijn plek in de gemeenteraad innemen naast de huidige raadsleden Angela Sanders-Meuter en Jos Tobben. Ook de beoogd commissieleden zijn bekend: Victor Mostart (commissie Bestuur en Middelen), Bernadette Smeets-Suilen (commissie Burgers en Samenleving) en Niek Geraedts (commissie Ruimte). Jeroen Jaspar zal fungeren als fractiesecretaris.

De nieuwe fractie zal er op toezien dat het coalitieakkoord op de juiste wijze door het college tot uitvoering wordt gebracht. Verder blijft de fractie gericht op leefbaarheid in de kernen en wijken van onze gemeente. De fractie zal uiteraard bijzonder focus blijven houden op ós Zjwame, Boekoel en Assel.

Lees het coalitieakkoord hier: Coalitieakkoord 2018-2022 gemeente Roermond