Bert Ramakers nieuwe voorzitter Demokraten Swalmen

Partijvoorzitter Bert Ramakers.

Tijdens de ledenvergadering van maandag 14 mei jl. in Café Soranus ‘oppe Boekoel’ is Bert Ramakers unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van Demokraten Swalmen. Bert heeft jarenlange politieke ervaring. Hij was vijf jaar raadslid in de (voormalige) gemeente Swalmen (2002-2007) en nog eens zeven jaar in de gemeente Roermond (2007-2010 en 2014-2018). Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 was Bert lijstduwer. Vanwege zijn verdiensten voor de Swalmer gemeenschap als volksvertegenwoordiger werd hij afgelopen Koningsdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tevens werd tijdens deze ledenvergadering afscheid genomen van Leo Daamen als voorzitter. Na een periode van vier jaar voorzitterschap draagt Leo de voorzittershamer over aan Bert. Leo zei hierover zelf: “Ik heb het met veel plezier gedaan, het was een hobby.”

Onder het voorzitterschap van Leo heeft de partij een grote professionaliseringsslag gemaakt en hebben zich veel nieuwe leden aangemeld. Tevens werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een ongekend hoge uitslag behaald. Demokraten Swalmen is Leo uiterst dankbaar dat hij de afgelopen raadsperiode het voorzitterschap op zich heeft genomen. Hij is – vaak op de achtergrond – van zeer grote waarde is gebleken met raad en daad.

Het bestuur van Demokraten Swalmen bestaat naast Bert Ramakers uit Piet Simons (penningmeester), Niek Geraedts (secretaris), Pierre van Avesaath en Lei Timmermans.