Integriteit, goed gedrag. Motie ingediend door Demokraten Swalmen aangenomen!

Integriteit, goed gedrag. Motie ingediend door Demokraten Swalmen aangenomen!

Demokraten Swalmen is altijd een voorstander van integriteit, eerlijkheid en transparantie geweest. Een van de uitgangspunten in hun eigen meningsvorming. Integriteit komt vanuit jezelf. In de kieswet moet elke politieke partij haar kandidaten onder haar eigen verantwoordelijkheid toetsen op integriteit: ieder doet dat op zijn/haar eigen manier. De praktijk toont aan dat hier fouten worden gemaakt. Vandaar dat Demokraten Swalmen heeft gevraagd om de enige algemene toets voor integriteit toepasbaar te laten zijn op alle kandidaten die in de toekomst aan verkiezingen in Roermond gaan deelnemen: het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) waarbij een ambtenaar toetst uit het verleden of er enige bezwaren zijn om politiek actief te zijn als raad- en of commissie lid. Daarom heeft Demokraten Swalmen afgelopen donderdag in de raadsvergadering een motie ingediend, zodat alle deelnemers aan verkiezingen door hun kandidaten voor toetsing van hun integriteit een VOG namens de politieke partij waarvoor ze kandidaat staan moeten inleveren. Wordt het NIET verstrekt, dan worden betreffende kandidaten gevraagd NIET op de kieslijst te komen staan. Zowel de minister, gouverneur alsook Burgemeester Donders van Roermond zijn hier voorstander van.

In de bijlage staat de exacte tekst van de motie. Hierbij is BZK: Binnenlandse zaken. 17M DS VOG voor raadsleden

Hoofdelijke stemming gaf een verdeeld beeld: de motie is individueel afgewezen door de leden van: LVR (is niet wettelijk verplicht!) , DENK (Hoewel deze politieke groepering intern het VOG wel verplicht heeft gesteld?) en de heer Wilbert Dekker (D66) (hij ziet het voordeel van zo’n papiertje niet). Kortom 19 raadsleden, dus de MEERDERHEID,  hebben aangegeven dit met hun bestuur op te nemen en vrijwillig het VOG te gaan inleveren per kandidaat op de kieslijst. De motie is dus aangenomen! Dan gaat het gelden voor ALLE kandidaten.