Persverklaring door de coalitie nav uitspraak van het hoger beroep van Jos van Rey

Persverklaring door de coalitie nav uitspraak van het hoger beroep van Jos van Rey

Persverklaring 20 december 2017 namens de coalitie van de gemeenteraad in Roermond

Vandaag heeft het Gerechtshof uitspraak gedaan in de zaak Van Rey. De strafmaat valt hoger uit dan tijdens de behandeling van de zaak in de Rechtbank. Als coalitie spreken we nogmaals en met nog meer overtuiging onze afkeur uit over de geconstateerde feiten die tot de strafrechtelijke veroordeling van de heer Jos van Rey hebben geleid. De stad Roermond en haar inwoners worden nu al vele jaren gegijzeld door de zaak. De feiten, zoals ze nu ook het Gerechtshof worden bevestigd, liegen er niet om. Deze zaak kent alleen maar verliezers.

Het handelen van de toenmalige wethouder heeft de integriteit van het stadsbestuur en de politiek in het bijzonder in een kwaad daglicht gesteld. De uitspraak bevestigt nogmaals dat iedereen gelijke kansen dient te krijgen en vriendjespolitiek en zelfs de schijn van belangenverstrengeling en corruptie niet thuishoren in een raadzaal en in onze maatschappij. In onze gedragscode hebben we ons verplicht er actief op toe te zien dat de gedragscode wordt nageleefd. Bestuurders die dat niet (willen) inzien, verdienen geen plek in onze raadszaal. Nu niet, maar zeker ook niet in de nabije toekomst.

Het heeft de stad onnodig verdeeld. In de afgelopen vier jaar heeft dat geleid tot onheuse bejegeningen en oncollegiaal gedrag in de gemeenteraad. Het frustreert de vergaderorde en besluitvorming. Roermond heeft er last van, de inwoners van onze stad zijn de grote verliezers. Het vertrouwen in een goed bestuur van de stad is in het geding. Dat betreuren wij en daar nemen we met klem afstand van.

Op 8 september 2016 hebben wij tijdens een extra raadsvergadering aangegeven dat het vertrouwen in de heer Van Rey weg is. Daar is met de uitspraak van het Gerechtshof niets in veranderd, sterker nog: we zijn er van overtuigd dat het anders moet en kan. De vertrouwensbasis is en blijft het vertrekpunt voor een degelijk en betrouwbaar bestuur waar de inwoners van Roermond op moeten kunnen rekenen. Alleen de heer van Rey zelf en de LVR kunnen de ontstane politieke impasse doorbreken. Een groot bestuurder weet wat hem te doen staat in het belang van iedereen die onze stad lief heeft.

Wij hopen in elk geval een open en transparante bestuurscultuur, die wij deze raadsperiode hebben geïntroduceerd in onze stad, te kunnen voortzetten. Namens de voltallige coalitie van de gemeenteraad in Roermond,

 

Chrit Achten, D’66      Richard Heijman, PvdA
Ger Julicher, DS         Ernest Oele, VVD
Wim Maassen, GL     Marc Breugelmans, CDA