Demokraten Swalmen voor behoud Sportfaciliteiten in Swalmen!

Demokraten Swalmen voor behoud Sportfaciliteiten in Swalmen!

De afgelopen weken hebben ons vele verontruste berichten bereikt over de gemeentelijke sporthal in Swalmen en het daaraan vast gelegen Sportcentrum Swalmen. Zo hebben de huidige exploitanten van het Sportcentrum Swalmen aangegeven per 1 mei 2023 te stoppen. Het beheer van de Sporthal gaat door een besluit van de gemeente Roermond over op ”sleutelbeheer”.

Demokraten Swalmen maakt zich ernstige zorgen over de toekomstige (overdekte) sportvoorziening in de kern Swalmen (voor bijna 9.000 inwoners). Sport is immers niet alleen een vrijetijdsbesteding, een toekomstbestendige overdekte sportvoorziening in Swalmen heeft ook een brede maatschappelijke functie. Voor de leefbaarheid van onze kern Swalmen is dit essentieel. Wij zetten hier ons dan ook voor in!

Oproep aan het college van B&W
Wij hebben over het ontstaan van deze situatie schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders, dit omdat de gemeente Roermond een rol heeft gespeeld in de totstandkoming hiervan. Daarnaast hebben wij aan het college opgeroepen om zich met daadkracht in te zetten voor het behoud van zowel het Sportcentrum als het toekomstig behoud van de gemeentelijke Sporthal voor Swalmen!