Gemeentelijke steun voor stijgende energieprijzen bij sportverenigingen?

Gemeentelijke steun voor stijgende energieprijzen bij sportverenigingen?

Vorige week hebben wij het bericht gelezen dat het kabinet besloten heeft om geen extra ondersteuning te bieden aan amateursportverenigingen die door de hoge energieprijzen in de problemen zitten of dreigen te komen. Ook binnen onze gemeente lopen sportverenigingen tegen de hoge energieprijzen aan. Onze fractie ontvangt deze signalen ook en maakt zich ernstig zorgen over het voortbestaan van onze sportverenigingen.

Signaal en vragen

Daarom hebben wij dit signaal afgegeven aan het college van B&W en daarnaast schriftelijke vragen gesteld over of en hoe het college onze sportverenigingen met daadkracht gaat ondersteunen. Ook zijn wij nieuwsgierig naar de manier waarop het college hun gaat helpen bij het verduurzamen van accommodaties.

Sport is immers niet alleen een vrijetijdsbesteding maar heeft ook meerwaarde op het gebied van gezondheid. Daarnaast hebben sportverenigingen ook een brede maatschappelijke functie wat maakt dat zij volgens ons ondersteund moeten worden door onze gemeente.