Afscheid Frans Schreurs

Afscheid Frans Schreurs

Op de ledenvergadering van donderdag 6 oktober jl. in Café Soranus oppe Boukoul is door Demokraten Swalmen afscheid genomen van Frans Schreurs. Na een periode van 8 jaar als wethouder nam hij in juli definitief afscheid van de Roermondse politiek.

Frans blijft uiteraard lid van Demokraten Swalmen en heeft toegezegd op verzoek van de fractie als klankbord te fungeren, zodoende gaat zijn kennis en ervaring niet verloren.

Bert Ramakers zorgde, als voorzitter, namens de partij voor een dankwoord een presentje.

Terug in de tijd

Op 6 juni 2013 wordt de naam van Frans Schreurs voor het eerst vermeld in de notulen van Demokraten Swalmen, te weten actiepunt Fried Smeets: benaderen Frans Schreurs. En zo geschiedde.

Tijdens de vergadering van 25 november van dat jaar wordt hij verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Na Fried Smeets de 2e lijsttrekker in de historie van Demokrate Zjwame. Een succesvolle verkiezing volgt, we veroveren onze 3e raadszetel terug en komen opnieuw in de coalitie. Frans wordt zelf, misschien tegen zijn eigen verwachtingen in, wethouder en dat blijft hij 8 jaren lang. De wethouder voor Financiën en Personeel & Organisatie. Waarvan de laatste vier jaar aangevuld met de portefeuille Sport.

In 2018 is hij opnieuw lijsttrekker en worden er zelfs bijna 600 stemmen bijgehaald.

Bijdrage aan de partij

Naast 8 jaren wethouderschap (zonder politieke schandalen!) heeft hij enorm bijgedragen aan de professionalisering van onze politieke partij. De geuzennaam ‘de burgemeester van Swalmen’ heeft hij met verve ingevuld.

Bedankt 

Frans bedanken wij via deze weg nogmaals voor zijn bijdrage aan Demokraten Swalmen, de gemeenschap Swalmen en de gemeente Roermond. Het is nu tijd om te genieten van zijn welverdiende (2e) pensioen. We hopen dat Frans dat nog vele jaren kan doen met Rinie, hun kinderen en kleinkinderen.