Demokraten Swalmen vraagt aandacht voor (knel)punten in Swalmen en Asselt

Demokraten Swalmen vraagt aandacht voor (knel)punten in Swalmen en Asselt

Afgelopen week hebben enkele fractieleden van Demokraten Swalmen samen met wethouder Rens Evers (portefeuillehouder van onder andere infrastructuur en wijken) een rondgang gemaakt door enkele (knel)punten in Swalmen en Asselt, dit op verzoek van onze fractie.

Parkeerplaats Beeckerhof en fietspaden

Samen hebben we gesproken over de status van de plannen (het opgepakte burgerinitiatief door de Dorpsraad) voor de verfraaiing van de parkeerplaats Beeckerhof. Rens Evers gaf aan een goed gevoel te hebben over de voortgang van de plannen daar er nu door de gemeente een projectleider is aangesteld die de verschillende plannen op deze locatie (te weten woningbouw, verfraaiing parkeerplaats en de nieuwe snelfietsroute) met elkaar gaat verbinden. Onze fractieleden hebben nogmaals aandacht gevraagd voor een goede en duidelijke communicatie vanuit de gemeente daar het enthousiasme voor dit burgerinitiatief niet mag verdwijnen! Ook hebben we aandacht gevraagd voor de onduidelijke situatie rondom het fietspad bij de Rijksweg ter hoogte van Beeckerhof/Gevaren. Dit naar aanleiding van klachten vanuit onze achterban.

Plannen verfraaiing parkeerplaats Beeckerhof

Volgende tussenstop: Asselt

De volgende stop vond plaats in Asselt waar samen is gekeken naar problematiek rondom overlast van zwerfvuil op parkeerplaatsen en de afvalcontainers voorzieningen. Ook werd uitgebreid gesproken over de zorgen van diverse wijkorganisatie (waaronder het wijkteam in Asselt) over mogelijke stankoverlast in de toekomst van mestverwerking in Buggenum.

Afvalverzameling en mogelijke stankoverlast in Asselt

Blokhut Jong Nederland

De volgende stop was bij de Blokhut van Jong Nederland alwaar Bas Beckers (secretaris Jong Nederland) een pitch hield ten behoeve van hun subsidieaanvraag voor asbestsanering en renovatie/verduurzaming van de Blokhut. Ook vroeg Bas aandacht voor het recht van opstal en de daarvoor te maken afspraken met de gemeente. Rens Evers was zichtbaar onder de indruk van het mooie gebied waar de Blokut ligt. Jos Tobben benadrukte namens Demokraten het belang voor de gemeenschap van Jong Nederland.

Renovatie en verduurzaming Blokhut Jong Nederland

Grootonderhoud (GO) Swalmen – GroeneKruisbuurt

Ook stonden we met enkele bewoners van de Kroppestraat stil bij de overlast en klachten rondom het grootonderhoud in het GroeneKruis gebied. Aan bod kwam het gebrek aan duidelijke communicatie vanuit de aannemer en de bijkomende verkeersoverlast.

Overlast grootonderhoud GroeneKruisbuurt

Laatste stop: Centrum Swalmen

Als laatste stop werd er stilgestaan in het centrum van Swalmen. Gesproken werd over de verkeerssituatie (de proef met betrekking tot het omdraaien een-richting Markstraat en in de Hoafkes), de parkeersituatie in het centrum en de wens om het centrum te verfraaien door middel van onder andere nieuw straatmeubiliar en vergroening.

Bespreken situatie centrum Swalmen