Voortgang in Plan Parkeerplaats Beeckerhof?

Voortgang in Plan Parkeerplaats Beeckerhof?

Deze week heeft onze fractie de antwoorden ontvangen op de door ons raadslid Jos Tobben gestelde artikel 43 vragen aan het college van B&W inzake de voortgang van de plannen voor verfraaing van de parkeerplaats Beeckerhof in Swalmen.

Het college van B&W erkend het teleurgestelde gevoel van de initiatiefnemers, het streven is echter wel om de energie van de initiatiefnemers vast te houden en te komen tot een mooie uitwerking van de voorgestelde plannen.

Op vrijdag 4 september jl. heeft een overleg plaatsgevonden tussen gemeente Roermond, de Dorpsraad en de projectontwikkelaar (Bouw woningen achter Beeckerhof). Tijdens dit overleg zijn afspraken gemaakt partijen over de samenwerking en de uitwerking van beide plannen, te weten woningbouw en ontwikkeling van de parkeerplaats. Het college van B&W bereid een voorstel voor ten behoeve van de woningbouw, het initiatief inzake de verfraaing van de parkeerplaats wordt hierin betrokken.

Onze fractie zal uiteraard dit initiatief op de voet blijven volgen en waar kan politiek ondersteunen!

Lees hier de volledige beantwoording van het college van B&W: Antwoorden artikel 43 vragen Demokraten Swalmen inzake Plan parkeerplaats Beeckerhof te Swalmen