Instellen ”Corona-fonds”

Instellen ”Corona-fonds”

Vandaag heeft onze fractie verheugd kennis genomen van (het voornemen tot) het instellen van een Corona-fonds ter hoogte van € 5 miljoen.

Het college van Burgemeester & Wethouders (waar ook onze wethouder Frans Schreurs deel van uit maakt) wil op deze manier onze inwoners, ons bedrijfsleven en onze verenigingen zo goed mogelijk door de crisis leiden. Besluitvorming door de gemeenteraad volgt eind mei.

Nadere uitwerking volgt de komende twee weken, evenals een heldere criteria en uitgangspunten wanneer men aanspraak kan maken op het fonds. Een heldere communicatie is hierbij ook van groot belang. Het college geeft echter al aan om in de geest van het fonds al aan de slag te gaan. De laatste informatie omtrent het corona virus is te vinden op de website van de gemeente: www.roermond.nl/corona.

De raadsinformatiebrief over de instelling van het ”Corona-fonds” kunt u hier lezen: Raadsinformatiebrief Corona-Fonds.