Bijeenkomst verkeerssituatie Bosstraat

Bijeenkomst verkeerssituatie Bosstraat

Vanavond heeft de gemeente Roermond een constructieve bewonersbijeenkomst georganiseerd inzake verkeersmaatregelen voor de Bosstraat.

Ons commissielid Niek Geraedts volgt dit dossier nauwlettend en heeft hier al diverse vragen over gesteld de afgelopen tijd.

Tijdens de bijeenkomst heeft de gemeente de plannen voor de Bosstraat toegelicht en in goed overleg met de aanwezige bewoners gesproken over de nieuw aan te brengen wegmarkeringen en de status van de ander te nemen maatregelen. Naar verwachting zullen de verkeersmaatregelen voor de zomer worden geimplementeerd.

Uiteraard zal Demokraten Swalmen de voortgang van de maatregelen blijven volgen.