Op weg naar een KERNgezond Roermond!

Op weg naar een KERNgezond Roermond!

Tijdens de begrotingsbehandeling voor 2020 heeft onze fractievoorzitter Ger Julicher namens Demokraten Swalmen aangegeven dat wij op weg willen naar een KERNgezond Roermond (niet geheel toevallig de titel van ons verkiezingsprogramma 2018-2022).

De afgelopen jaren is er veel tijd (en middelen) besteed aan de (historische) binnenstad van Roermond. De binnenstad kan dan wel het kloppende hart van de gemeente zijn, onze wijken en kernen (waaronder natuurlijk Swalmen, Boukoul en Asselt) zijn de aders die het hart doen kloppen en maken samen van Roermond een florende gemeente. Daarom is mede op initiatief van onze fractie een motie aangenomen om vanaf 2020 volop in te zetten op een Wijk- en Kernenbeleid.

In deze motie roepen wij het College van B&W op om samen met inwoners, ondernemers, dorp-en wijkraden te onderzoeken hoe de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van onze wijken en kernen behouden én versterkt kan worden. Dit met als doel om vanaf 2021 hier concreet invulling aan te gaan geven.

Met het aannemen van deze motie is een belangrijk speerpunt van Demokraten Swalmen in gang gezet! Wij blijven ons inzetten voor leefbare kernen in Roermond, bijzondere aandacht blijft hierbij uiteraard uitgaan naar onze roots in Swalmen, Boukoul en Asselt.

Download hier de motie: 19M46 DS cs wijk en kernenbeleid