Actueel April 2019

Regelmatig krijgen wij vragen van bewoners en/of verenigingen over bepaalde situaties of problemen. In de rubriek ‘Actueel’ op deze website wordt maandelijks weergegeven welke vragen we hebben gekregen en hoe dit is ontvangen (en afgehandeld) bij de gemeente. Deze maand:

1. Opzegging huurovereenkomsten oud gemeentehuis Swalmen.

2. Verkeerssituatie Bosstraat.

3. AED in Asselt.

1. Opzegging huurovereenkomsten oud gemeentehuis Swalmen.

In haar vergadering van 26 maart jl. heeft het college van B&W besloten om de huurovereenkomsten van het oude gemeentehuis in Swalmen per 1 maart 2021 op te zeggen. Op dit moment huurt de gemeente Roermond het oude gemeentehuis van WoonGoed 2-Duizend. Daarnaast huurt de gemeente de oude raadszaal in het naastgelegen eetcafé de Mert.

Tot de gemeentelijke herindeling in 2007 waren de ambtenaren van de gemeente Swalmen werkzaam in dit pand; na de gemeentelijke herindeling zijn deze ambtenaren werkzaam in Roermond. De huurovereenkomst met WoonGoed 2- Duizend liep echter door tot maart 2021, vandaar dat de gemeente heeft gezocht naar onderverhuurders.

Op dit moment zijn onder andere gehuisvest in het oude gemeentehuis: Dorpsraad Swalmen, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) de Koninklijke Harmonie St. Caecilia, een praktijk voor ergotherapie en een pedicurepraktijk.

Door middel van onderverhuur genereert de gemeente opbrengsten, echter de gemeente moet jaarlijks ruim € 271.000 toeleggen op de huurovereenkomsten. Dit is mede aanleiding geweest om de huurovereenkomsten op te zeggen.

Alle betrokken partijen zijn reeds in een eerder stadium geïnformeerd over de intentie van de gemeente om de huurovereenkomsten op te zeggen per maart 2021.

Ook is er gemeentelijk overleg met WoonGoed 2- Duizend en de onderhuurders om mee te denken over mogelijke nieuwe huisvesting in de toekomst.

Demokraten Swalmen zal dit proces nauwgezet volgen en hoopt dat de gemeente hierin een proactieve houding blijft innemen.

2. Verkeerssituatie Bosstraat

Naar aanleiding van diverse klachten van omwonenden aan de Bosstraat over de verkeersveiligheid is er op dinsdag 12 maart jl. een bewonersbijeenkomst georganiseerd door de gemeente Roermond. Tijdens deze bewonersbijeenkomst is de verkeersanalyse van de Bosstraat gepresenteerd die mede op verzoek van de VVD en Demokraten Swalmen uitgevoerd is.

Uit deze verkeersanalyse kwam onder andere naar voren dat de gemiddelde gereden snelheid ruim boven de 30 km per uur ligt en dat er op de Bosstraat relatief veel vrachtvervoer rijdt.

Samen met de omwonenden van het eerste gedeelte van de Bosstraat (tot aan het Kerkhof) zijn de analyses doorgenomen en is gesproken over zowel korte- als lange termijnoplossingen om de ervaren overlast te verminderen. De mogelijkheden, onmogelijkheden, wensen en bezwaren zijn besproken.

Resultaat is dat er over een aantal maatregelen (op korte termijn) overeenstemming is bereikt. Demokraten Swalmen was als toehoorder aanwezig bij de bewonersbijeenkomst.

De gemeente gaat de voorgenomen maatregelen uitwerken; op een vervolg bijeenkomst in Mei a.s. worden omwonenden nader geïnformeerd over de uitwerking hiervan. Demokraten Swalmen zal dit proces nauw blijven volgen.

3. AED in Asselt.

Na de twee ernstige gevallen van een hartstilstand in Asselt in 2018, kan ik met blijdschap aan jullie mededelen, dat er inmiddels vanaf gisteren maandag 15 april 2019 een openbare AED in Asselt hangt.
De aanschaf van deze AED (automatische externe defibrillator), voor de kern Asselt, is gesubsidieerd door de Gemeente Roermond.
De locatie van de AED is Asseltsestraat 63 in Asselt.
De groene kast, waar de AED in hangt, is bevestigd tegen de muur aan de Noordzijde van Grand Café De Boei (zie de bijgevoegde foto).
Mocht je hem nodig hebben, bij een geval van hartstilstand, twijfel dan niet, pak het apparaat en gebruik het.
Het redt levens…
Aan de Buurtvereniging, de Wijkraad, Pastoor Willems, Jan Hinssen en Vincent & Charlotte van De Boei, hartelijk dank voor het meedenken en de hulp.
Laten we hopen, dat de Asseltse AED vele jaren lang ongebruikt in zijn kastje mag hangen….
Groet,
Victor Mostart
Op de Berg 6
6071 BV Asselt
P.S. Mocht je onverhoopt de AED moeten gebruiken, dan geeft het apparaat, zodra het geopend wordt, zelf aan wat je moet doen. Mocht je meer willen weten over Reanimatie en AED, informeer dan naar een korte training Burgerhulpverlening bij de vereniging EHBO in Swalmen/Roermond.
zie ook: www.roermond.nl/hartvoorroermond