Actueel April 2019

Regelmatig krijgen wij vragen van bewoners en/of verenigingen over bepaalde situaties of problemen. In de rubriek ‘Actueel’ op deze website wordt maandelijks weergegeven welke vragen we hebben gekregen en hoe dit is ontvangen (en afgehandeld) bij de gemeente. Deze maand:

1. Opzegging huurovereenkomsten oud gemeentehuis Swalmen.

2. Verkeerssituatie Bosstraat.

1. Opzegging huurovereenkomsten oud gemeentehuis Swalmen.

In haar vergadering van 26 maart jl. heeft het college van B&W besloten om de huurovereenkomsten van het oude gemeentehuis in Swalmen per 1 maart 2021 op te zeggen. Op dit moment huurt de gemeente Roermond het oude gemeentehuis van WoonGoed 2-Duizend. Daarnaast huurt de gemeente de oude raadszaal in het naastgelegen eetcafé de Mert.

Tot de gemeentelijke herindeling in 2007 waren de ambtenaren van de gemeente Swalmen werkzaam in dit pand; na de gemeentelijke herindeling zijn deze ambtenaren werkzaam in Roermond. De huurovereenkomst met WoonGoed 2- Duizend liep echter door tot maart 2021, vandaar dat de gemeente heeft gezocht naar onderverhuurders.

Op dit moment zijn onder andere gehuisvest in het oude gemeentehuis: Dorpsraad Swalmen, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) de Koninklijke Harmonie St. Caecilia, een praktijk voor ergotherapie en een pedicurepraktijk.

Door middel van onderverhuur genereert de gemeente opbrengsten, echter de gemeente moet jaarlijks ruim € 271.000 toeleggen op de huurovereenkomsten. Dit is mede aanleiding geweest om de huurovereenkomsten op te zeggen.

Alle betrokken partijen zijn reeds in een eerder stadium geïnformeerd over de intentie van de gemeente om de huurovereenkomsten op te zeggen per maart 2021.

Ook is er gemeentelijk overleg met WoonGoed 2- Duizend en de onderhuurders om mee te denken over mogelijke nieuwe huisvesting in de toekomst.

Demokraten Swalmen zal dit proces nauwgezet volgen en hoopt dat de gemeente hierin een proactieve houding blijft innemen.

2. Verkeerssituatie Bosstraat

Naar aanleiding van diverse klachten van omwonenden aan de Bosstraat over de verkeersveiligheid is er op dinsdag 12 maart jl. een bewonersbijeenkomst georganiseerd door de gemeente Roermond. Tijdens deze bewonersbijeenkomst is de verkeersanalyse van de Bosstraat gepresenteerd die mede op verzoek van de VVD en Demokraten Swalmen uitgevoerd is.

Uit deze verkeersanalyse kwam onder andere naar voren dat de gemiddelde gereden snelheid ruim boven de 30 km per uur ligt en dat er op de Bosstraat relatief veel vrachtvervoer rijdt.

Samen met de omwonenden van het eerste gedeelte van de Bosstraat (tot aan het Kerkhof) zijn de analyses doorgenomen en is gesproken over zowel korte- als lange termijnoplossingen om de ervaren overlast te verminderen. De mogelijkheden, onmogelijkheden, wensen en bezwaren zijn besproken.

Resultaat is dat er over een aantal maatregelen (op korte termijn) overeenstemming is bereikt. Demokraten Swalmen was als toehoorder aanwezig bij de bewonersbijeenkomst.

De gemeente gaat de voorgenomen maatregelen uitwerken; op een vervolg bijeenkomst in Mei a.s. worden omwonenden nader geïnformeerd over de uitwerking hiervan. Demokraten Swalmen zal dit proces nauw blijven volgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.