Actueel November 2018

Regelmatig krijgen wij vragen van bewoners en/of verenigingen over bepaalde situaties of problemen. In de rubriek ‘Actueel’ op deze website wordt maandelijks weergegeven welke vragen we hebben gekregen en hoe dit is ontvangen (en afgehandeld) bij de gemeente.

Deze maand:

 1. de Balanceeract van wethouder Schreurs.
 2. Begroting 2018 Bijdrage LVR, GL en CDA.
 3. Begroting 2018 Bijdrage DS, VVD en D66.
 4. Begroting 2018 Bijdrage SP, SPR en DENK.
 5. Antwoorden art. 43 vragen inzake Groot onderhoud Groene Kruis en Stationsgebied.
 6. AED’s in Roermond
 7. Slagbomenstrijd viswater Roermond opgelost

1. de Banlanceeract van wethouder Schreurs

2. Begroting 2018 Bijdrage LVR GL CDA.

Je kunt ook Via Roermond raadplegen: https://epapers.beeinmedia.nl/4418_roermond/page_11.html

 

3. Bijdrage Begroting 2018 DS, VVD en D66.

4. Bijdrage begroting 2018 van SP, SPR en DENK.

5. Antwoorden art. 43 vragen inzake Groot onderhoud Groene Kruis en Stationsgebied.

We hebben in Oktober vragen gesteld inzake de status Groot Onderhoud van de Groene Kruis buurt alsook het gebied rondom het Station (Mortel).

Het College van B&W heeft hierop geantwoord. 2018.41 antw DS groot onderhoud

6. AED’s in Roermond.

Geachte wethouder,

Afgelopen week is er een reanimatie geweest in Asselt. Het blijkt dat de AED in Ascloa NIET openbaar hangt en deze kon NIET gebruikt worden.Gelukkig is e.e.a. goed afgelopen.Echter nog steeds blijken niet alle 37! AED’s in Roermond publiekelijk gebruikt te kunnen worden, ondanks het verzoek hiertoe in 2015 door DS.

Zou U uw invloed nog eens willen aanwenden om:

 • Deze AED’s te registeren op hartslagnu.nl.
 • Deze AED’s publiekelijk toegankelijk te maken? (er is tenslotte een aanmerkelijke subsidie vanuit de gemeente verstrekt.)
 • Aandacht te vragen voor vrijwilligers.

NB er zijn vreemd genoeg weer acties begonnen voor meer AED’s.

Zie: https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-koningin-emmastraat-6071-swalmen?utm_source=kentaa&utm_medium=facebook&utm_campaign=buurtaed&fbclid=IwAR2wDIP2rjha6PjDPh67U_mYe0UZMDTFYeY9sXeeHQuQftzmNN_905vWLqA

Is dat met 37 AED’s wel nodig?

Met vriendelijke groet,

 

Onderwerp: motie 15M34

 

Motie AED’s 24 uur bereikbaar/beschikbaar

De Raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 12 november 2015

Overwegende dat:

 1. De Raad van de Gemeente Roermond het belangrijk vindt dat er een netwerk van personen is die in staat zijn de basale reanimatie (BLS) toe te passen en uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat  met de inzet van een AED binnen de eerste 6 minuten de kans op een effectieve reanimatie is gestegen naar 25%..
 2. Dat het belangrijk is dat die personen een Automatische Externe Defibrillator (AED) kunnen gebruiken in een netwerk van AED’s  gekoppeld aan de Meldkamer Ambulancezorg (1-1-2 meldkamer) binnen de Gemeente Roermond.
 3. Deze vrijwilligers opgeroepen kunnen worden bij een mogelijke reanimatie om direct ter plaats te gaan bij een melding en een adequate reanimatie op te starten, en indien voor handen, ook een AED kunnen gebruiken.
 4. Het in heel Roermond mogelijk moet zijn om binnen 6 minuten alle handelingen uit te voeren die nodig zijn bij een hartstilstand. Dit noemen we een 6-Minuten Zone.
 5. Dat er 24 uur per dag voldoende AED’s voor de aangesloten vrijwilligers bereikbaar en beschikbaar moeten zijn binnen een 6-Minuten Zone om te komen tot een dekkend netwerk in de gemeente Roermond.

Constaterende dat:

 1. De Gemeente Roermond voor de aanschaf van 37 AED’s subsidie heeft verstrekt.
 2. Veel van deze (gesubsidieerde) AED’s hangen op een plek die niet 24 uur bereikbaar/beschikbaar is en daarmee de  6-Minuten-Zone niet 24 uur gegarandeerd kan worden.
 3. In Roermond geen specifiek beleid is ten aanzien van de spreiding en bereikbaarheid van AED’s.

 Verzoekt het College:

 1. Om op korte termijn actief in te zetten op een beleid dat het mogelijk maakt dat AED’s 24 uur per dag beschikbaar en bereikbaar zullen zijn in heel Roermond.
 2. Een herijking te laten plaatsvinden van het AED beleid in de Gemeente Roermond.
 3. Deze herijking de Raad, voor de behandeling van de Kadernota 2017, voor te leggen in de commissie

Burgers en Samenleving.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 12 november 2015.

De griffier,                                                                      De voorzitter.

Ingediend door:

DS   Angela Sanders-Meuter

7. Slagbomenstrijd viswater Roermond opgelost

Eindelijk is er duidelijkheid. Wethouder maakt een einde aan een langlopend geschil!

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181116_00080794/slagbomenstrijd-viswater-roermond-opgelost