Actueel Oktober 2018

Regelmatig krijgen wij vragen van bewoners en/of verenigingen over bepaalde situaties of problemen. In de rubriek ‘Actueel’ op deze website wordt maandelijks weergegeven welke vragen we hebben gekregen en hoe dit is ontvangen (en afgehandeld) bij de gemeente.

Deze maand:

  1. Artikel 43 vragen inzake ontwikkelingen Groene Kruis en Stationsomgeving deel 1.
  2. Artikel 43 vragen inzake ontwikkelingen Groene Kruis en Stationsomgeving deel 2.
  3. Cardio Fitness-tuin in Swalmen?
  4. Kansloos? Ook in Swalmen?
  5. Iets voor de Bïenale in Remunj?
  6. Eigen rechter, of….

1. artikel 43 vragen inzake ontwikkelingen Groen en Kruis en Stationsomgeving deel 1.

Demokraten Swalmen heeft in het kader van het uitblijven van activiteiten vragen gesteld ivm de geplande werkzaamheden binnen het Groen Kruis gebied alsook het Stationsgebied. Er worden wel summiere reparaties aan het wegdek uitgevoerd, maar deze vertoont steeds meer het uitzien van een lappendeken. een doorn in ons oog.

 

Gestelde vragen: GO art 43 vragen Stationsbuurt..pdf

2. Artikel 43 vragen inzake ontwikkelingen Groene Kruis en Stationsomgeving deel 2.

3. Cardio Fitness-tuin in Swalmen?

De gemeente Roermond is erg begaan met de fitheid van haar inwoners. Obesitas is een van de nieuwe grote bedreigingen voor de gezondheid op termijn! Elders in den lande zijn er al leuke initiatieven genomen om hieraan een bijdrage te leveren? Kan dit ook in Swalmen?
Hiervoor is het noodzakelijk dat er enkele mensen een werkgroep vormen om te bezien of er een Cardio Fitness tuin in Swalmen kan worden geplaatst.

Zonder deze werkgroep zal het niet mogelijk zijn de medewerking van dorpsraad te hebben. Natuurlijk zal Demokraten Swalmen haar politieke steentje bijdragen ter ondersteuning vanuit de gemeente en door de gemeente.

Wat is een Cardio Fitness tuin: een oppervlakte waarop een aantal “idiootproof” fitnessapparaten worden opgesteld, in de open lucht , waar eenieder naar harte lust zijn of haar oefeningen kan doen. Alleen of in een groepje. Liefs zien we dit in het Centrum geplaatst zodat eenieder er gebruik van kan maken! Wil jij dat ook? Dan meldt je aan…Zie jij dit zitten en wil jij je energie hieraan bijdragen? Stuur een bericht naar info@DemokratenSwalmen.nl.

5. Iets veur de Bïenale in Remunj?

Snail-trail in Brighton: ruim 40 kunstwerken gemaakt door scholieren en lokale “kunstenaars” eerst geshowd ( via een speciale snail-track) in de stad en vervolgens geveild voor het goede doel! Erg leuk.

 

 

6. Eigen rechter, of…

WIJKRECHTER

De Rechtbank Den Haag start samen met de gemeente Den Haag en Haagse woningcorporaties een pilot met een wijkrechter. Doel is om kleine burengeschillen en overlastkwesties op te lossen. Zeven rechters van de Rechtbank Den Haag hebben zich aangemeld voor de pilot, die vergelijkbaar is met de eerdere spreekuurrechter in Noord-Nederland. Partijen zitten, op basis van vrijwilligheid, in een wijkgebouw of buurtcentrum met de rechter en griffier aan tafel voor een soort huiskamergesprek. Als het niet lukt om afspraken te maken, zal de rechter een oordeel geven. Het Haagse stadsdeel Escamp heeft per 1 september de primeur. Haagse Hout volgt een maand later. Op 1 november is de wijkrechter ook inzetbaar in het centrum.

VIDEORECHTER

De proef met de videorechter van de Rechtbank Noord-Nederland in samenwerking met de gemeente Emmen wordt wegens succes verlengd tot einde van het jaar. De proef, waarbij bewindzaken binnen de gemeente Emmen via een videoverbinding in het gemeentehuis door betrokkenen bij te wonen zijn, ging in oktober 2016 van start. Naar verwachting wordt de videorechter na 2018 een structurele dienst bij de Rechtbank Noord-Nederland.

REGELRECHTER

De Rechtbank Rotterdam start in de tweede helft van 2018 met een nieuwe aanpak van rechtszaken over huiselijk geweld. De rechtbank zoekt samen met het Veiligheidshuis, waarin politie, gemeente, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en andere instanties samenwerken, een manier om de rechtszaken rondom een gezin snel en in onderlinge samenhang te behandelen. Deze aanpak richt zich niet alleen op de strafzaak over huiselijk geweld maar ook op eventuele familiezaken. De rechtbank gaat werken met themazittingen, waar huiselijk geweld en alle samenhangende kwesties door één rechter worden behandeld. De proef duurt twee jaar.

SCHULDENRECHTER

Landelijk zijn er verschillende proeven met een schuldenrechter van start gegaan of in de planfase. Zo krijgen inwoners van Tilburg met problematische schulden sinds maart niet langer standaard beschermingsbewind als dat wordt aangevraagd bij de rechtbank. De gemeente Tilburg en de Rechtbank Zeeland-West-Brabant startten een proef die loopt tot oktober 2018. ­Tijdens de proefperiode kijken inwoner, bewindvoerder en een medewerker van de gemeentelijke schuldhulpverlening wat de meest passende oplossing is.

In veel situaties is budgetbeheer een goed alternatief. Deze voorziening is in vergelijking met beschermingsbewind voor de inwoner minder ingrijpend. Hij of zij behoudt regie en kan met begeleiding werken aan het versterken van de eigen financiële zelfredzaamheid.

PILOT HUURZAKEN

Team kanton van de Rechtbank Amsterdam is in februari in samenwerking met drie woningcorporaties de pilot huurzaken gestart. Doel is om zo vroeg mogelijk (op de rolzitting) betalingsregelingen te treffen en die in een vonnis op te nemen om zo een ontruiming te voorkomen. Op deze manier worden de proceskosten voor de huurder beperkt, probeert men het oplopen van de huurachterstand tegen te gaan en wordt ontruiming, als dat wordt gevorderd, voorkomen. Als op de rolzitting geen betalingsregeling wordt getroffen, vindt verwijzing plaats naar een twee weken later te houden comparitiezitting. De pilot wordt eind dit jaar geëvalueerd. Dan wordt ook onderzocht of andere woningcorporaties zich willen en kunnen aansluiten.

COMMUNITY COURT

De Rechtbank Oost-Brabant werkt samen met de gemeente Eindhoven en verschillende partijen uit het justitiële en sociale domein aan een community court gericht op het strafrecht. De kern van het initiatief is dat rechtspraak in de buurt plaatsvindt, waarbij concrete problemen in een buurt worden opgelost en nauw wordt samengewerkt met de lokale overheid en veiligheidspartners.

TOP OP DE BODEM

De Rechtbank Noord-Holland wil bij bouwgeschillen rechters zo snel mogelijk samen met een bouwdeskundige ter plaatse laten kijken naar de situatie. Zo wordt geprobeerd snel tot een oplossing te komen. Deze proef zal van start gaan zodra er geschikte bouwdeskundigen zijn gevonden.

Wat vind jij? laat het ons weten.