Vrouwenpower in de politiek

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een groot deel van de Roermondse vrouwelijke kandidaat-raadsleden is in dit kader bijeengekomen, de dames vragen uw aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. Iedereen wordt opgeroepen aan deze verkiezingen mee te doen! In de jaren 2017-2019 is het honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. Dat is bepaald niet zonder slag of stoot gegaan. De grondwet van 1848, die de basis legde voor ons politieke bestel, kende het kiesrecht slechts toe aan een beperkte groep mannen. In 1917 werd het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd, terwijl het tot 1919 zou duren alvorens vrouwen het algemeen kiesrecht kregen. Gebruik op 21 maart je stem!

Bij voorkeur op de azuurblauw geklede dames van Demokraten Swalmen, natuurlijk.