Demokraten Swalmen pleit voor meer ‘ruimte’ voor onze horeca

Demokraten Swalmen pleit voor meer ‘ruimte’ voor onze horeca

Onze fractie heeft deze week schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders met als doel om de horeca in onze wijken, kernen en binnenstad op een aantal gebieden te blijven ondersteunen.

Het aanhouden van (tijdelijke) uitbreiding van terrassen, het langer vrijstellen van het betalen van leges voor vergunningen voor uitbreiding door terras/overkappingen en het langer vrijstellen van precariobelasting is volgens ons belangrijk om de horecaondernemers na de zeer beperkende maatregelen tijdens de afgelopen tweeëneenhalf jaar (financieel) tegemoet te blijven komen.

Wij wachten met belangstelling de antwoorden van het nieuwe college af.