Bewonersavond: MaasParc Asselt

Bewonersavond: MaasParc Asselt

Gisteren (dinsdag 10 mei jl.) heeft op initiatief van de gemeente Roermond voor inwoners en belanghebbenden van en rondom Asselt een bewonersavond plaatsgevonden. Dit over de voorgenomen ontwikkeling tot een jachthaven.

Participatie

Demokraten Swalmen is tevreden dat naar aanleiding van een (mede) door ons ingediende motie in februari jl. eindelijk opvolging gegeven is aan de oproep aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) om meer regie te pakken rondom de burgerparticipatie bij deze voorgenomen ontwikkelingen in Asselt. Tijdens de (zeer druk bezochte) bewonersavond zijn alle aanwezigen door zowel de projectontwikkelaar als de gemeente bijgepraat over de laatste stand van zaken en was er gelegenheid om vragen te stellen, hierop werd volop gebruik van gemaakt!

Zorgen

Vele zorgen zijn geuit op deze avond; onder andere over de leefbaarheid in het dorp, het unieke dorpsgezicht van Asselt, de typelogie van boten, de grootschaligheid en de te verwachten verkeersdrukte. Wij nemen deze zorgen zeer serieus en zullen waar mogelijk ons politiek inzetten voor de inwoners en belanghebbenden in en rondom Asselt!

Momenteel ligt er een aanvraag voor de vergunning bij het college van B&W door de projectontwikkelaar, afgesproken is dat inwoners en belanghebbenden voor een eventuele vergunnigsverlening door het college van B&W opnieuw betrokken zullen worden door de gemeente.

Wij blijven als fractie het proces uiteraard nauwgezet volgen.